ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

มรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน ในลาว
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียงเมืองแห่งรีสอร์ท เวียงจันทน์เมืองหลวงของลาว ราคากันเอง อุ่นใจในต่างแดนไป กันเองทราเวล โทร 0899-212451 หลวงพระบางวัดเชียงทอง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสีตลาดเช้า พระราชวังหลวง วัดวิชุน วัดใต้ วัดโพนเผ่า บ้านผานม วัดแสน วัดใหม่ วังเวียงล่องเรือแม่น้ำซองถ้ำจังหรือล่องเรือไปถ้ำติ่ง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน ในลาว ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท
วันแรก กรุงเทพ - หนองคาย
20.00 น. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่หนองคาย
(ไม่มีการเปลี่ยนรถ)
วันที่สอง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง ถ้ำจัง ล่องเรือลำน้ำซอง
วันที่สาม หลวงพระบาง เมืองภูคูน น้ำตกตาดกวางซี ถนนคนเดิน พระธาตุภูษี
วันที่สี่ ตักบาตร ตลาดเช้า วัดแสนสุขาราม พระธาตุหมากโม วัดวิชุน พระราชวัง บ้านผานม วัดเชียงทอง บ้านซ่างไห
วันที่ห้า บ้านกิ่วกะจำ เมืองภูคูน วังเวียง หนองคาย
วันที่หก หนองคาย-กรุงเทพ
05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
พิเศษ กลุ่มท่านมี 8 ท่าน เราจัดการได้ภายใน 4 วัน ครับ ยกเวนวันหยุดต่อเนื่อง
ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D-4D COMMONRAIL (รูปรถ) http://www.xn--12cmh8beu0e7d8af4fvdj7hua.com/
ไม่ครบ 8 ท่าน คิดเงินเพิ่ม
อัตราบริการ
ท่านละ 7,900 บาท /ท่าน รถตู้(8 ท่านขึ้นไป)
ท่านละ 7,500 บาท /ท่าน รถบัส(36 ท่านขึ้นไป)
อัตรานี้รวม
ค่าธรรมเนียมเอกสารและพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP
ตลอดการเดินทางค่าที่พัก 3 คืน ภูอ่างคำ ดาวฟ้า ,ดอกบาน, มณีพรวิลล่า , ค่าอาหาร (11มื้อ)
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่านั่งเรือ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำคณะละ 5,000 บาท มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
- ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com
หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมา ที่ 02-8155820
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname เลขหนังสือเดินทาง วันเกิด สถานที่เกิด วันที่ออก วันที่หมดอายุ

เพื่อใช้ในการทำประกัน แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้
หมายเหตุ: บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้ ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้
50% น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก(ก่อนเดินทาง 3 วัน)
และจะคืนเงินให้ทั้งหมดทันที
เอกสารที่ใช้
ในวันเดินทาง Passport ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
ดูรูปรถตู้ได้ที่ http://www.xn--12cmh8beu0e7d8af4fvdj7hua.com/ (www.เช่ารถตู้กันเอง.com)
ดูรูปโรงแรมได้ที่ http://www.kanaeng.com/hotel1.html
ดูโปแกรมทัวร์เพิ่มเติมที่ http://www.xn--72ca0dpzjo4a4cv.com/ (www.หลวงพระบาง.com)

(CODE : LP1)
เที่ยวเวียงจันทน์ ภายใน หนึ่งวัน
สำหรับคนมีเวลาน้อย
อัตราบริการ
จำนวน 35 ท่านขึ้นไป วันธรรมดาท่านละ560 บาท วันหยุดท่านละ 620 บาท
(CODE : LP2)
วังเวียง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืนในลาว
อัตราบริการ
8 ท่าน 36 ขึ้นไป
รับ ส่ง กรุงเทพ 4,900 3,400
รับ ส่ง หน้าด่าน 3,600 2,500

(CODE : LP3)
เวียงจันทน์ เขื่อนน้ำงึม วังเวียง 3 วัน 2 คืน
อัตราบริการ
8 ท่าน 36 ขึ้นไป
รับ ส่ง กรุงเทพ 5,900 4,750
รับ ส่ง หน้าด่าน 4,900 3,400

(CODE : LP4)
เวียงจันทน์ วังเวียง
มรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน ในลาว
อัตราบริการ

8 ท่าน 36 ขึ้นไป
รับ ส่ง กรุงเทพ 5,900 4,750
รับ ส่ง หน้าด่าน 4,900 3,400

(CODE : LP5)
มรดกโลกหลวงพระบาง เชียงขวางวังเวียง เวียงจันทน์
โปรแกรม 5 วัน 4 คืน

อัตราบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 9,900 บาท

เช่ารถตู้ไทย ไป หลวงพระบาง
เงื่อนไข
ไปตามโปรแกรม 4 วัน3 คืน ในลาวนะครับ เวลาน้อยกว่า นี้ไปไม่ได้ถ้ามากกว่าเพิ่มวันละ
5,000 บาทตัวอย่าง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตอนเย็นของวันที่ 1 อยู่ในลาวคือวันที่ 2,3,4,5
กลับถึงกรุงเทพเป็นเช้าวันที่ 6 เวลาประมาณตี 4 นะครับ
อัตราค่าบริการ 32,000 บาท/คัน
อัตรานี้รวม
1 ค่าเช่ารถและน้ำมัน
2. ค่าไกด์ลาว
3. ค่ารถผ่าน ตม. ไทย-ลาว
4. ค่าประกันการเดินทางทุน 1,000,000 บาท ค่ารักษาอุบัติเหตุ 100,000 บาท
5. ค่าที่พักและอาหารคนขับ+ไกด์ (ถ้าผู้ว่าจ้างรับผิดส่วนนี้หักออก 4,000 บาท)
หมายเหตุ ทั้งหมดนี้เป็นภาคบังคับของทางลาวนะครับ
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าคนผ่านการท่องเที่ยวลาว คนละ 250 บาท (บังคับ)
2. อำนวยความสะดวกของคนผ่านด่านไทย-ลาว คนละ 250 บาท
การจอง
โอนเงินมัดจำ 5,000 บาทมาที่
ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา สาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
ส่งหลักฐานการโอนเงิน Fax.02-8155820
บริการเช่ารถตู้ลาว
- รถตู้ลาว ให้เช่าท่องเที่ยวในเวียงจันทน์ ไปเช้า กลับเย็นรับ-ส่งหน้าด่านประเทศลาว
วันละ 2,000 บาท รวมน้ำมัน
- รถตู้ลาว ให้เช่า ไปหลวงพระบาง วันละ 4,500 บาทต่อวัน (รวมน้ำมัน)
บริการรถตู้ไทยส่งหน้าด่านประเทศลาว
- รถตู้ รับ ส่ง หนองคาย ไปหน้าด่านประเทศลาว วันจันทร์ ถึง ศุกร์(08.00 –16.00 น.)
ไปและกลับ1,200 บาท นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์(08.00 –16.00 น.)
ไปและกลับ3,000 บาท นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์(08.00 –16.00 น.)
ไปและกลับ3,000 บาท นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
หมายเหตุรับและส่งไม่ใช้ในวันเดียวกันคิดเพิ่ม 500 บาท
รับทำเอกสานเข้าประเทศลาว
- เข้าและออกจากประเทศลาว วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ไป เช้า กลับ เย็น (08.00 –16.00 น.)ท่านละ 200 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท
- เข้าและออกจากประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์
ไป หลวงพระบาง(08.00 –16.00 น.)ท่านละ 250 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท
ทัวร์เวียงจันทร์ไปเช้ากลับเย็น
ไปเช้ากลับเย็น อาหาร 1 มื้อ วันจันทร์ –วันศุกร์ จำนวน 35 ท่าน คนละ 560 บาท
ไปเช้ากลับเย็น อาหาร 1 มื้อ วัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด จำนวน 35 ท่านคนละ 620 บาท


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 7,900 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2015-09-11 23:29:31 ( IP ADDRESS : 49.49.250.162 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2011-07-26 22:07:35

สนใจติดต่อ

คุณ : ปราโมทย์ แก้ววงษา
อี-เมล์ : pramote2008@hotmail.com
โทรศัพท์ : 028155820
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0899212451
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : สมุทรปราการ
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.