เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ

 • ห้ามลงประกาศที่มีหัวข้อ หรือ เนื้อหาซ้ำ หากตรวจพบว่าผู้ประกาศใด มีการลงประกาศซ้ำจะทำการลบประกาศนั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ไม่ลงประกาศเป็นลักษณะฝากลิงค์
 • ห้ามลงประกาศที่มีลักษณะเป็นมิจฉาชีพ ของโจร, สิ่งขัดต่อศีลธรรมหรือกฏหมาย ฯลฯ
 • ห้ามลงประกาศโฆษณาผิดกลุ่ม หากลงผิดจะถูกลบทันทีที่ตรวจพบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • หากทางทีมงานพบประกาศโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ทางทีมงานสามารถลบได้ทันที่ที่เห็นสมควร
 • ทางเว็บไซต์และผู้ดูแลไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผิดพลาดของระบบ หรือการถูกฉ้อโกง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่อนุญาติ ให้ลงประกาศซอฟแวร์ ผิดกฏหมายต่าง ๆ เช่น Microsoft Windows ซึ่งเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ควรติดต่อซื้อหรือขาย
 • กรุณางดลงประกาศขายสินค้า Amway ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่หรือมือสอง หากตรวจพบ จะทำการลบทันที
 • กรุณางดลงประกาศขายสินค้าของ บริษัท ท๊อป ออฟ มายด์ จำกัด ทุกชนิด ก่อนได้รับอนุญาติจาก บริษัท ท๊อป ออฟ มายด์ จำกัด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่หรือมือสอง หากตรวจพบ จะทำการลบทันที
 • กรุณางดลงประกาศขายสินค้าของ ชิเซโด้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่หรือมือสอง หากตรวจพบ จะทำการลบทันที เนื่องจากมีของลอกเลียนแบบเป็นจำนวนมาก
 • กรุณางดลงประกาศขายสินค้าของ เคียวเซร่า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่หรือมือสอง หากตรวจพบ จะทำการลบทันที
 • กรุณางดลงประกาศขายสินค้าของ SENTRICON ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่หรือมือสอง หากตรวจพบ จะทำการลบทันที
 • ไม่อนุญาต เนื้อหาภาพอนาจารหรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บรรลุนิติภาวะ
 • ไม่อนุญาต เนื้อหาที่มีความรุนแรง
 • ไม่อนุญาต เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดเชื้อชาติหรือการสนับสนุนการต่อต้านบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรใดๆ
 • ไม่อนุญาต เนื้อหาที่หยาบคายอย่างรุนแรง
 • ไม่อนุญาต เนื้อหาเกี่ยวกับการเจาะระบบ/การลอบใช้โปรแกรมโดยละเมิดลิขสิทธิ์
 • ไม่อนุญาต เนื้อหาที่เกี่ยวกับการพนันหรือคาสิโน
 • ไม่อนุญาต เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอุปกรณ์ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 • ไม่อนุญาต การขายเบียร์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูง
 • ไม่อนุญาต การขายยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
 • ไม่อนุญาต การขายยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
 • ไม่อนุญาต การขายอาวุธหรือลูกกระสุน (เช่น อาวุธปืน ส่วนประกอบของอาวุธปืน มีดต่อสู้ เครื่องช็อตด้วยไฟฟ้า)
 • ไม่อนุญาต การขายผลิตภัณฑ์ที่จำลองหรือลอกเลียนแบบสินค้าดีไซเนอร์หรือสินค้าอื่นๆ
 • ไม่อนุญาต การขายหรือการเผยแพร่รายงานหรือเรียงความของนักศึกษา
 • ไม่อนุญาต เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้สำหรับการคลิก โฆษณาหรือข้อเสนอพิเศษ การดำเนินการค้นหา การท่องเว็บไซต์ หรือการอ่านอีเมล
 • ไม่อนุญาต เนื้อหาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น
 • ข้อตกลงในการใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพื่มเติมโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
Be2Hand.com ไม่สนับสนุนการซื้อขายสินค้า ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากพบว่ามีสินค่าละเมิดลิขสิทธิ์ กรุงณาแจ้งมาที่หมายเลข 02-630-9938 หรือ เมล์เข้ามาที่ webmaster@be2hand.com ระบุ Subject "แจ้งลบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์" หรือแจ้งลบมายังระบบผ่านทางหน้าสินค้านั้น ๆ

ยอมรับข้อตกลงหรือไม่ ?กรุณาใส่ข้อความให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * ด้วยค่ะ
*รูปแบบสมาชิก
ฉันต้องการสมัครสมาชิกแบบ (1,000 บาท/ปี)
ฉันต้องการสมัครสมาชิกแบบปกติ
*Username
*รหัสผ่าน
*รหัสผ่าน(อีกคร้ัง)
*อี-เมล์
*อี-เมล์(อีกครั้ง)

ข้อมูลส่วนตัว

*หมายเลขบัตร ปชช.
*เพศ
*ชื่อ/นามสกุล
*ที่อยู่
*จังหวัด
*รหัสไปรณีย์
*ประเทศ
* เบอร์โทรศัพท์
แฟกซ์
* โทรศัพท์เคลื่อนที่
Security Code


Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.