โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify

คำแนะนำ ทำอย่างไรก่อนทำการซื้อขายสินค้า หรือโอนเงิน

 1. ก่อนทำการซื้อ/ขาย ควรขอข้อมูลจากผู้ขาย เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัญชี พร้อมทั้ง ชื่อบัญชี ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ให้ชัดเจน
 2. นำข้อมูลเหล่านี้ไป ค้นหาใน Google ดูว่ามีข้อมูลแจ้งเตือนไว้หรือไม่หากเคยมีการโกงไว้ในเว็บอื่นๆ จะเห็นผู้ซื้อคนอื่นๆ โพสต์เตือนเอาไว้ เป็นข้อมูลที่จะสามารถตรวจสอบได้ก่อนโอนเงิน
 3. ถ้าต้องโอนเงินให้ก่อน ควรขอเบอร์โทรศัพท์บ้านของผู้ขาย และโทรเช็คว่ามีตัวตนอยู่จริง
 4. กรณีอ้างว่าเป็นร้านค้า ให้ขอหลักฐาน เบอร์โทรศัพท์ของร้าน ทะเบียนการค้า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นการยืนยันว่าเป็นร้านค้าจริง ๆ
 5. ถ้าชื่อบัญชีไม่ตรงควรระวังและตรวจสอบข้อมูลจากผู้ขายโดยละเอียด ให้ขอเบอร์โทรบ้าน และโทรเช็คก่อนทุกครั้ง
*หมายเหตุ : ข้อความข้างต้น เป็นเพียงคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกโกงเท่านั้น ไม่มีวิธีไหนป้องกันได้ 100%

บัญชี และรายชื่อ มิจฉาชีพ

 • ชื่อบัญชี นายธีรเดช เนตรชลาธาร เลขที่บัญชี 4016783690 ธ.ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี สายใจ เพชรสังข์ เลขที่บัญชี 4022661276  ธ.ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี ทรงพล สกุลสกาวสวัสดิ์  เลขที่บัญชี 0470222258 ธ.กรุงเทพ และ 7990068494 ธ.กรุงไทย
 • ชื่อบัญชี รุ่งเรือง ชัยสมบัติ เลขที่บัญชี 7132627411 ธ.ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี สุขสันต์ สกุลดี เลขที่บัญชี 9805849856 ธ.กรุงไทย
 • ชื่อบัญชี กชกร พานทอง เลขที่บัญชี 7852188930 ธ.กสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี อุทัย หนูชูแก้ว เลขที่บัญชี 6330147213
 • ชื่อบัญชี อนุรักษ์ ดอนเมือง 4032652314 ธ.ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี กรวิชญ์ เลขที่บัญชี 1615653860 ธ.กรุงเทพ
 • ชื่อบัญชี น.ส.นิภาพร พานทอง เลขที่บัญชี 1034037109 ธ.กรุงเทพ สาขา ยานนาวา
 • ชื่อบัญชี ธนวัฒน์ วงศ์เจริญศิริ เลขที่บัญชี 4501380268 ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • ชื่อบัญชี ศิริวรรณ ภูพาน เลขที่บัญชี 4940752126 ธ.กรุงเทพ
 • ชื่อบัญชี นายศราวุธ ใจคุ้ม เลขที่บัญชี 7020109430 ธ.กรุงเทพ
 • ชื่อบัญชี นายสมจิตร จันทร์ดิษฐ์ เลขที่บัญชี 7972166809 ธ.กสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี กรวิชญ์ ประชารอด เลขที่บัญชี 2930403780 ธ.กรุงไทย
 • ชื่อบัญชี วิชัย หมอแอ๋ เลขที่บัญชี 9680044254 ธ.กรุงไทย
 • ชื่อบัญชี มนตรี รุ่งศิริมากุล เลขที่บัญชี 0104308601 ธ. ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี ธนวัฒน์ ไพฑูร เลขที่บัญชี 2242491970 ธ.ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี วุฒิศักดิ์ ด่านเดิม เลขที่บัญชี 5280360206 ธ.กรุงเทพ
 • ชื่อบัญชี น.ส พัชราภรณ์ เย็นวัฒนากูล เลขที่บัญชี 5002279493 ธ.ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี วุฒิศักดิ์ เพ็ญจำรัส เลขที่บัญชี 4870223694 ธ.กรุงเทพ
 • ชื่อบัญชี นายอภิชาติ ทวีทรัพย์ เลขที่บัญชี 8312422899 ธ.ไทยพาณิยช์
 • ชื่อบัญชี เสฐธวุฒิ วงศ์เจริญศิริ เลขที่บัญชี 7852236331 ธ.กสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี MS. HATHAILAPUS SUKT 3432629308 ธ.กสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี ชาญยุทธ แก้วสว่าง เลขที่บัญชี 6542119819 ธ.กสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี น.ส ตะวันฉาย ดอกบัว เลขที่บัญชี 1862202975 ธ.ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี บุณยาภรณ์ แย้มปัญญา เลขที่บัญชี 6910044762 ธ.กรุงไทย
 • ชื่อบัญชี ปาณิสรา แย้มปัญญา ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย
 • ชื่อบัญชี กรุณา ทาแก้ว เลขที่บัญชี 2242301256 ธ.ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี ชลณภัทร ปัญญาถา เลขที่บัญชี 3022925642 ธ.ทหารไทย
 • ชื่อบัญชี ไพรัตน์ คงขำ เลขที่บัญชี 3192909760 ธ.ไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี นาย อาทิตย์ รตนสกล เลขที่บัญชี 1020475966 ธ.กรุงเทพ
 • ชื่อบัญชี นายสมจิตร จันทร์ดิษ เลขที่บัญชี 7972166809 ธ.กสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี นันท์นภัส สุดยอด เลขที่บัญชี 7322002552 ธ.กสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี สลิลลา สกุลดี เลขที่บัญชี 8160429002 ธ.กรุงไทย
 • ชื่อบัญชี ปิยภรณ์ เลขที่บัญชี 1900104598 ธ.กรุงไทย
 • ชื่อบัญชี สาวิตรี ศรีชะฎา (Sawitree Srichada) เลขที่บัญชี 5952077955 ธ.กสิกรไทย สาขา โลตัส นครศรีฯ
 • ชื่อบัญชี THANAWAT THAK เลขที่บัญชี 1295514374 ธ.กรุงเทพ
Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.