หมายเลขประกาศที่ 1028160 มีผู้ชม 12,816 คร้ัง

HDE Temperature Gun Infrared Thermometer w/ Laser Sight

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

This IR thermometer seems to use similar modules as more expensive brands. It could be a copy or an OEM version of many branded models, its commonly listed as the DT-380 or DT8380 Infrared Thermometer. For $12, its a steal if you know more about how to work it properly, and it works wonderfully.

Digital Thermometer 8:1 distance:spot ratio for 380C decodes the model number.

I tracked a similar looking manual and nearly identical device to a Chinese factory, See comments.

The manual is nearly identical to the model I received. I can't disassemble the unit to check the PCB and makers mark since part of the unit is glued.

IR thermometers are calibrated against dark or black bodies, and perform worst with reflective surfaces like stainless steel, foil, or mirrors. For best results, point to dark to black surfaces.

I tested it as no worse than 10F off, at best 1F, when measuring dark to black bodies, respectively. Its rubber coating makes an easy grip. The trigger has a sharp click, its not soft and gummy. The LCD is easy to see, and the best angle for viewing its LCD is also the best angle for measuring, perpendicular to the measured surface. Beware that when the measured point is fairly close and localized, regional changes in irregular or curves surfaces can happen, like pottery, cups, and mugs.

Using a black mug and pot, I checked IR readings against 32F ice water and 212F boiling water. The temperature was compared against an Agilent thermocouple. The IR reading was 0.5-2F off from the immersed probe. IR reads of a hot Calrod heater was compared against a thermocouple to 900F+, and the IR thermometer read true, far above its rated temperature. It read body temperature 0-2F off compared to a standard oral thermometer!

At extremes changes of ambient temperature, the focusing lens need to acclimatize, the manual recommends 30 minutes. For example, if taken out to a hot summer day of 100F, from 70F air conditioning, the unit may read low. Likewise, from a warm car to the outdoors during winter. This low cost unit uses a Fresnel plastic lens which is prone to thermal deformation more than other lens materials. How much the error is depends on the extent of the difference between one ambient temp and another: if used too soon the IR light may not be optimally focused onto the IR detector.

I am impressed, so I bought another! I've been looking for a good deal on these for years, even Harbor Freight can't match it.

With 2 units now to compare I tested acclimatization, I took one unit to a 73F cold airconditioned room and left one out doors at 85F for 1 hour. Sure, enough, they were off ~3F when they were re
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966269726759
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966269726759
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966299726756
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966329726753
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966359726750
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966389726747
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966429726743
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966429726743
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966756393377
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966789726707
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966823060037
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966856393367
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966893060030
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966893060030
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966949726691
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269966976393355
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967003060019
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967036393349
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967076393345
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967133060006
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967159726670
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967199726666
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967243059995
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967276393325
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967336393319
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967379726648
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967379726648
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967453059974
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967483059971
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967516393301
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967539726632
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967539726632
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967613059958
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967613059958
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967653059954
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967686393284
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967706393282
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967749726611
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967769726609
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967843059935
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967876393265
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967876393265
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967956393257
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269967979726588
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968003059919
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968046393248
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968046393248
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968096393243
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968139726572
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968139726572
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968193059900
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968223059897
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968263059893
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968316393221
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968349726551
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968349726551
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968419726544
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968443059875
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968456393207
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968479726538
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968503059869
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968553059864
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968586393194
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968603059859
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968619726524
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968646393188
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968689726517
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968719726514
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968756393177
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968773059842
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968819726504
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968859726500
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968876393165
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968926393160
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269968973059822
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969026393150
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969053059814
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969086393144
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969086393144
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969163059803
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969179726468
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969203059799
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969236393129
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969249726461
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969249726461
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969313059788
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969353059784
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969369726449
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969369726449
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969419726444
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969449726441
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969506393102
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969549726431
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969616393091
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969616393091
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969699726416
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969726393080
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969743059745
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969786393074
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969833059736
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969863059733
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969886393064
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969926393060
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969979726388
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269969999726386
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970016393051
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970046393048
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970083059711
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970123059707
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970156393037
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970196393033
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970216393031
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970233059696
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970276393025
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970276393025
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970366393016
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970416393011
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970466393006
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970516393001
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970549726331
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970589726327
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970619726324
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970656392987
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970726392980
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970766392976
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970799726306
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970843059635
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970883059631
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970906392962
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970939726292
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269970983059621
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971013059618
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971036392949
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971096392943
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971149726271
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971183059601
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971203059599
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971236392929
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971269726259
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971306392922
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971336392919
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971426392910
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971426392910
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971483059571
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971509726235
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971533059566
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971556392897
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971583059561
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971619726224
http://www.facebook.com/note.php?note_id=269971649726221

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 1,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2011-12-20 21:58:54 ( IP ADDRESS : 203.172.199.254 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2011-12-20 21:58:54

สนใจติดต่อ

คุณ : soomk
อี-เมล์ : googllopor@gmail.com
โทรศัพท์ : 0895248896
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - คลองสาน
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.