หมายเลขประกาศที่ 1052734 มีผู้ชม 6,711 คร้ัง

ขายหนังสือด้านบริหาร และด้านโลจิสติกส์ มือสอง

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เป็นหนังสือที่อ่านและซื้อในช่วง 3 ปีนี้ค่ะ อ่านจบแล้ว เลยต้องการขายราคา 20-50% ตามความใหม่ค่ะ สภาพดีอยู่แล้วค่ะ
รายการหนังสือ / ชื่อผู้แต่งหรือแปล / ราคาปก/ปีที่พิมพ์
1 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ 250
2 การจัดการเทคโนโลยี ผศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ 200
3 ไอเดีย นวัตกรรมในทะเลสีน้ำเงิน ดร.ดนัย เทียนพุฒ 220
4 เครื่องมือการจัดการ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 295
5 กลยุทธ์ Logistics รุก รับ FTA สายัณห์ จันทร์วิภาสวงค์ 280
6 การบริหารโครงการแนวทางปฏิบัติจริง วิสูตร จิระดำเกิง 270
7 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ 320
8 การบริหารท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ 195 2549
9 การจัดการโซ่อุปทานและดำเนินงาน วิชัย ไชยมี 235 2552
10 การขับเคลื่อนโลจิสติกส์ด้วยการตลาด ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง 150 2553
11 นวัตกรรทสิ่งทอ สนง.ศ.อุตสาหกรรม 200 2552
12 การจัดการลอจิสติกส์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ 270 2548
13 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า Toyota Production system รศ.ดร.มังกร โรจน์ประการ 215 2550
14 เกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงหมูหลุม สมพงษ์ บัวแย้ม 135 2551
15 เศรษฐศาสตร์การวิเคราห์โครงการ รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 280 2548
16 การวางผังเมืองโลจิสติกส์ ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 90 2550
17 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผช.สุทธิมา ชำนาญเวช 300 2550
18 การขนส่งผู้โดยสาร เพื่อการท่องเที่ยว รศ.บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 250 2548
19 Business communication: a functinal approach Sumtum Parisuthiman 190 2005
20 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ 295 2549
21 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม มนวิภา อาวิพันธ์ 200 2549
22 Operations management: an integrated good and service approach Evans/Colloer 750 2007
23 The next generation: IMC แปล.ณฤดี เต็มเจริญ 320 2550
24 โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์การลดต้นทุน ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 250 2550
25 การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ เล่ม 2 สสท 180 2550
26 TRIZ ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุญยสิทธิ์ 250 2551
27 RFID in practice กลยุทธ์การลดต้นทุน วัชรากร หนูทอง 150 2553
28 นานานวตกรรมวิธีวิทยาคิว ศ.ดร.สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธ์ 150 2550
29 ISO22000 สสท 200 2551
30 Creativity Mihaly 511.68 1997
31 24/7innovation แปล.สาธิษฐ์ สถิรกุล 150 2549
32 Service Management สมวงค์ พงศ์สถาพร 200 2547
33 มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขา Brandage 200 2550
34 การตลาด 1 ตำบล 1 ผลิตภัฑณ์ ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล 150 2547
35 เศรษฐพิลึก Freakonomics แปล. 220 2549
36 Kaplan Norton แผนที่ยุทธศาสตร์ แปล. สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล 320 2547
37 การจัดการโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ปฏิบัติการจากภาคธุรกิจ อรุณ บริรักษ์ 340 2550
38 การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ แปล. ฉัตยาพร เสมอใจ 160 2546
39 ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม วิชัย โถสุวรรณจินดา 120 2546
40 Forbes สุดยอดตำนานธุรกิจสะท้านฟ้า แปล.ศิระ โอภาสพงส์ 295 2542
41 คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ ศ.ดร.ฐานปา บุญหล้า 390 2550


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2012-04-10 23:29:57 ( IP ADDRESS : 110.49.241.215 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-04-10 22:55:31

สนใจติดต่อ

คุณ : บิว
อี-เมล์ : s_beau29@hotmail.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - ห้วยขวาง

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2021 Be2Hand.com All rights reserved.