โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

Miracle Theme park 
>>NAGOYA-TOKYO<<
5days/4nights
***49,900***by TG
21-25/23-27 ตุลาคม 2008
 วันแรก         ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
ให้การต้อนรับและบริการด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 
11.00 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดย TG646
โดยการต้อนรับและบริการอันอบอุ่น
ใช้เวลาเดินทาง 6ชั่วโมง เวลาประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
18.40 น.
ถึงสนามบินเซ็นแทร เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านรับประทานอาหารค่ำ...สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก
เ้ข้าพักที่โรงแรม Comfort Central Interantional Airport Hotel Nagoyaหรือเทียบเท่า
วันที่สอง     นาโกย่า-ทะเลสาบปลาไหล-ฟูจิคิว ไฮแลนด์-ช้อปปิ้ง outlet

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/travelyouunagipie.jpg" width="200" />

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/fujiq03.jpg" width="212" />

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/fujiq02.jpg" width="208" />

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/travelyougotenba.jpg" width="206" />

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/travelyougotenba.jpg" width="206" />

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/travelyougotenba.jpg" width="206" />

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ "ทะเลสาบฮามานะโกะ" หรือ "ทะเลสาบปลาไหล" แหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด..เชิญท่านชมพร้อมบันทึกภาพความงามของทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว (ขึ้นอยู่กับเวลาและความเหมาะสม)...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "Fuji Q High Land" สวนสนุกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เชิงภูเจาไฟฟูจิ...ตื่นเต้นเร้าใจ พร้อมกับชมวิวของภูเขาไฟฟูจิในมุมที่ไม่เหมือนเดิมที่ "King of Roller Coaster Fujiyama" รถไฟเหาะที่มีความยาวถึง 79  เมตร...แล้วสนุกสดชื่นที่ "Great Zaboon" ด้วยการนั่งรถไฟพุ่งทะยานขึ้นฟ้าแล้วดิ่งลงในน้ำจากความสูงถึง 18 เมตร...ผจญภัยในยุคหินด้วยการ"ล่องแก่ง" ฝ่าอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดที่ "Rocky Slides"...แล้วเลือกสะใจกับ "Panic Rock" ที่จะช่วยให้ท่านได้สัมผัสถึงการสูบฉีดเลือดอย่างแรง...แล้วไปทดสอบความกล้าที่ "โรงพยาบาลผีสิง" (Horror House) ที่ยาวที่สุดในโลกแล้วพักคลายอารมณ์พร้อมชมวิวที่สวยงามที่ "ชิงช้าสวรรค์"...หรือท่านต้องการเลือก "ชมและซื้อ" สินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "หม้อไฟแบบซีฟู้ด" สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า "นาเบะ" ที่คัดสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป้ฯ หอย ปลากหมึก กุ้ง และผักสดต่างๆ อาทิ เห็ดเข็มทอง กวางตุ้ง เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีข้าวสวยญี่ปุ่น และเส้นอุด้งของญี่ปุ่นขนานแท้ไว้ให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง
 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ "โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท" ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อระหว่าง ภูเจาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ...สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อยัง "เมืองอิซาว่า" เมืองอาบน้ำแร่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมาก อาชีพสำคัญของชาวเมืองคือ ทำสวนผลไม้ตลอดจนเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งท่านจะได้เห็นตลอดสองข้างทางที่รถแล่น เพื่อเข้าสู่ที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้ พร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ "โอนเซ็น" (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
เ้ข้าพักที่โรงแรม Kimiyoshi Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม     อิชาว่า-ภูเขาไฟฟูจิ-ซีพาราไดซ์-ช้อปปิ้งชินจูกุ-นาริตะ

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/travelyou.jp.fuji.jpg" width="210" />

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/Mojiatfuji.jpg" width="206" />
http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/travelyouseaparadise22.jpg" width="213" align="middle" />

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/travelyouseaparadise33.jpg" width="206" align="middle" />

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/Tas/shinjukotravelyou.jpg" width="206" />
http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/travelyoushinjukudenki.jpg" width="211" />
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ "ภูเขาไฟฟูจิ" สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป้ฯภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี...นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใก้ลชิดที่ "สถานีที่ 5" บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย)...อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ "สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย" มากมายตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ "พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ" และสวนสนุก "ซีพาราไดซ์" (Sea Paradise)...นำท่านชมความน่ารักของ "เจ้าสิงโตทะเลตัวโต" โชว์การต่อสู้เพื่อรเรียกเสียงฮา และ พระเอกของงานนี้ต้องไม่พลาดชมความฉลาดแสนรู้ของ "เจ้าโลมาสีขาว" โชว์ระบำใต้น้ำที่รับรองว่าทุกท่านต้องยิ้มให้กับความน่ารัก และประทับใจแน่นอน...จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมในส่วนต่างๆของสวนสนุกแห่งนี้ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) ท่านจะลองชมโลกใต้น้ำโดยการลง "บันไดเลื่อน" เพื่อตื่นตากับความมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล ที่ท่านจะได้พบกับเหล่าปลานานาชนิดมากกว่า 500 ชนิด และสิ่งมีชิวิตใต้น้ำกว่า 100,000 ชนิดตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดจิ๋ว...และอาจได้ชม "การให้อาหารปลา" ของมนุษย์กบ...สำหรับท่านที่ชื่นชอบความมันส์ สามารถเลือกสนุกสนานได้ที่ "โซนสวนสนุก" ตื่นเต้นเล้าใจที่ "Blue Fall" ที่เหมือนท่านจะโนทิ้งลงมาจากที่สูงกว่าตึก 4 เมตร ท้าทายความเร็วที่ "Surf Coaster" เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ "ชินจูกุ" หรือ"ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร" ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก "ชมและซื้อ" สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป วอร์คแมน MP-3 เกมส์ นาฬิกา เครื่องสำอาง เสื้อผ้า หรือท่านจะเลือกสนุกสนานกับ "เกมส์เซ็นเตอร์" ที่มีให้ท่านได้เลือกเล่นมากมายตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 
เ้ข้าพักที่โรงแรม Holiday Inn Tobu Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี           นาริตะ-วัดอะซากุซ่า-*** โตเกียวดิสนีย์ซี..แบบเต็มๆ วัน*****
http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/DSC_3538.jpg" width="209" />
http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/DSC_3528.jpg" width="211" />
http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/DSC07365.jpg" width="206" align="middle" />

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/DSC02757.jpg" width="210" align="middle" />

http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/DSC05283.jpg" width="210" align="middle" />
http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/DSC07036.jpg" width="205" align="middle" />
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ "วัดอาซะกุซ่าคันนอน" วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว...เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก "องค์เจ้าแม่กวนอิม" ที่เป็นทองสัมฤทธิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ซ.ม. พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ "โคมไฟขนาดยักษ์" ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือก "ชมและเช่า" เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้...หรือจะเลือก เดินที่ "ถนนนาคามิเซะ" ท่านจะได้ "ชมและซื้อ" สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง "Made In Japan" แท้ๆรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม "ขนมแสนอร่อย" สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศํย...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "โตเกียว ดิสนีย์ซี" ดินแดนหฤหรรษสำหรับคนทุกเพศทุกวัย...เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการที่เต็มไปด้วยตำนาน และจินตนาการของการผจญภัยแห่งท้องทะเลในเทพนิยายชื่อดังมากมาย..นำท่านตะลุยบุกฝ่าความร้อนของลาวาที่ไหลเวียนลงไปใต้พื้นภิภพที่ "Journey to the Center of the Earth" แล้วตื่นตาต่อที่ "20,000 Leagues Under the Sea" ท่านจะได้ดำดิ่งลึกลงไปยังใต้มหาสุมทรพบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชิวิตใต้น้ำมากมาย...แล้วเปลี่ยนไปสนุกสนานต่อที่ "Arabian Coast" ท่านจะได้ไปผจญภัยไปกับ "ซินแบค" และพบกับความวุ่นวายของ "บาร์ซาร์" แห่ง อาราเบียน...หรือท่านที่รักการผจญภัยในป่าจะต้องไม่พลาด "Indiana Jone Adventure"
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน... (อิสระตามอัธยาศัย)
 
เพลิดเพลินต่อด้วยการสัมผัสกับ "โลกใต้ท้องทะเล"...ท่านสามารถเลือกสนุกสนานกับความน่ารักของเครื่องเล่นใน "ลิตเติ้ลเมอร์เมด" อาทิ ชมความน่ารักของเหล่า "เงือกน้อย" ใน "Mermais Lagoon Theater" หรือจะเด้งดึ๋งไปกับ "แมงกะพรุน" ที่ "Jumpin Jellyfish"...หรือท่านจะไปพบกับการจำลองภาพในอดีตของเมืองท่าของทางยุคกลางของยุโรป อเมริกาในต้นยุคศตวรรษที่ 20... ตื่นเต้นใน "ป่าฝนอเมริกากลาง" ที่ถูกผสมผสานให้รวมกันอยู่ในโลกแห่งความฝันและเวทมนต์...ตื่นเต้นเร้าใจที่ "Storm Rider" ท่านจะได้ตื่นตากับการฝ่าฟันพายุที่รุนแรงอย่างไม่คาดคิด...หรือท่านจะเลือกรอชม "ขบวนพาเรด"ของเหล่าตัวการ์ตูนชื่อดังน่ารักมากมาย รวมทั้ง "มิกกี้ เมาส์" ตัวการ์ตูนบันลือโลก...อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นอีกมากมายที่ท่านชื่นชอบ หรือ จะช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตามอัธยศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ... (อิสระตามอัธยาศัย)
เ้ข้าพักที่โรงแรม Holiday Inn Tobu hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า       นาริตะ-กรุงเทพ ฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ "สนามบินนาริตะ"
11.00 น.
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติ นาริตะ
โดยสารสายการบินที่ท่านเลือก   TG641
15.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
และ ความประทับใจ จากใจทราเวิล ยู
http://www.travelyouthailand.com/adminweb/images/Organized-TAS.jpg" width="528" />
 
***อัตราค่าบริการรวมทุกอย่าง ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม***
ราคานี้ พร้อมบินได้เลย TG
ราคา TG  ไม่มีราคาเด็กนะคะ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 คน
ราคาท่านละ
49,900.- บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
ราคาท่านละ
8,000.- บาท
 
กรุ๊ป
เดินทางเดือน
วันที่เดินทาง
จำนวน
ราคา
ตุลาคม
21-25
23-27
30
49,900.-บาท
 
เงื่อนไขและการจองทัวร์ ***JAPAN***
มัดจำท่านละ 10
,000 บาท ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ สำหรับการยกเลิกหลังการจ่ายมัดจำ
เริ่มใช้ปี 2551 เป็นต้นไป
 
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
รายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และจะไม่รับผิดชอบในกรณีการไม่ขึ้นเครื่องบินโดยสารของผู้โดยสาร***
 
ราคานี้รวม
ราคานี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิดและค่าทิป
ที่พัก ตามรายการ
ค่าทำหนังสือเดินทาง
อาหารทุกมื้อตามรายการ
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง
จากประเทศไทย
 
รถโค้ชเดินทางตลอดการเดินทาง
 
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 
ภาษีสนามบินทุกแห่ง
 
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และ
Security Tax
 
กระเป๋าเดินทางอย่างดีท่านละ 1 ใบ
 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 49,900 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2008-09-09 17:23:15 ( IP ADDRESS : 58.8.194.208 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2008-06-16 17:59:45

สนใจติดต่อ

คุณ : ทราเวิล ยู
อี-เมล์ : travel@travelyouthailand.com
โทรศัพท์ : 026670139
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0863005475
อื่น ๆ : 0863344326
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2017 Be2Hand.com All rights reserved.