ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

G
GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT AND EXPLORER

GOLDENCHAIN DEVELOPMENT AND EXPLORER
โกลเด้นเชน ดีเวลล้อปเม้นต์ แอนด์ เอ็กซ์พลอเรอร์

ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร บริการและคุณภาพ จัดฝึกอบรม สัมมนา , Walk Rally
“คิดอย่างสร้างสรรค์ ทันโลกพัฒนา พาสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง”
(Creative Thinking, Building Global Development and Stepping to the Success)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/5439

href="http://www.goldendevelopement.com/" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.goldendevelopement.com/" target="_blank" rel="nofollow"  href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://th.kapook.com/upload/media_library/4516.jpg&imgrefurl=http://th.kapook.com/%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C&h=291&w=255&sz=20&hl=th&start=3&um=1&tbnid=gDNoP_nwEoECfM:&tbnh=115&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C%26um%3D1%26hl%3Dth" target="_blank" rel="nofollow"  href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.fresno.k12.ca.us/divdept/sscience/images/greatWall.1.jpg&imgrefurl=http://www.dek-d.com/board/view.php%3Fid%3D885584&h=768&w=1024&sz=157&hl=th&start=2&um=1&tbnid=59EWqsHCX-xuVM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN" target="_blank" rel="nofollow"  href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.adventureswithandrea.com/AWA-media/cambodia-angkor-wat.jpg&imgrefurl=http://lionardo.exteen.com/20051219/entry-1&h=299&w=399&sz=27&hl=th&start=3&um=1&tbnid=QFLGqebZnlb_dM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%26um%3D1%26hl%3Dth" target="_blank" rel="nofollow"  href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.r-us-holidays.com/Image/Holland.jpg&imgrefurl=http://www.r-us-holidays.com/Web_Page/europe_Jan-Mar%2708.html&h=768&w=1024&sz=307&hl=th&start=10&um=1&tbnid=4OEkT6qW8ByfJM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%26um%3D1%26hl%3Dth" target="_blank" rel="nofollow"  href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaitextile.org/eu/images/eu/EU25flag.jpg&imgrefurl=http://www.thaitextile.org/eu/profile_about_eu.asp&h=296&w=500&sz=52&hl=th&start=15&um=1&tbnid=phQJieyMFGxWfM:&tbnh=77&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%26um%3D1%26hl%3Dth" target="_blank" rel="nofollow"

        Golden Chain explorer ขอเสนอรูปแบบการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เน้นสาระและความสะดวกสะบายกับการบริการเหนือระดับประทับใจ ตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้ท่านและสมาชิกสามารถเลือกสรรค์ได้ตามความพึงพอใจ ในทุกเส้นทางแห่งความสุข
href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://198.170.108.32/Home/Tour/images/PKG0746/itin2.jpg&imgrefurl=http://198.170.108.32/Home/Hilight/TT/indochina.php%3FPHPSESSID%3Db&h=150&w=200&sz=8&hl=th&start=17&tbnid=2ZaoT3nWRmVPaM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26hl%3Dth" target="_blank" rel="nofollow"  href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaifly.com/Home/Tour/images/PKG0128/detail.jpg&imgrefurl=http://www.thaifly.com/Home/Hilight/TT/indochina.php&h=150&w=200&sz=10&hl=th&start=16&tbnid=UPrVkwLhYQvngM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26hl%3Dth" target="_blank" rel="nofollow"  href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.natureclubthailand.com/programme/images/freezedWaterfall.jpg&imgrefurl=http://www.natureclubthailand.com/programme/freezed-waterfall2.htm&h=448&w=500&sz=61&hl=th&start=9&tbnid=_XN-jnYaoH1UmM:&tbnh=116&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26hl%3Dth" target="_blank" rel="nofollow"  href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://recmert.kku.ac.th/Webthai/E-New/E-news50/e-news%2520apr%252050/image006.jpg&imgrefurl=http://recmert.kku.ac.th/Webthai/E-New/E-news50/apr.htm&h=360&w=480&sz=38&hl=th&start=22&tbnid=rwWrFEB__ey4gM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN" target="_blank" rel="nofollow" 
      พิเศษสุด!!! สำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะและองค์กร หลากหลายเส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวGOLDEN CHAIN EXPLORER หวังเป็นอย่างยิ่งในโอกาสอันใกล้นี้จะมีโอกาสให้บริการท่านและสมาชิกกับหลากหลายโปรแกรมการท่องเทียว ดูงาน ที่เราภูมิใจนำเสนอท่านทั้งโปรแกรมในและต่างประเทศดังต่อไปนี้.............................

โปรแกรมท่องเทื่ยวในประเทศ

href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.foresttour.com/UserFiles/Image/450-09angorthom1.jpg&imgrefurl=http://www.foresttour.com/inside_page.php%3Fpkf_id%3D66%26cat%3D%26subcat%3D49&h=338&w=450&sz=89&hl=th&start=15&um=1&tbnid=GwLt4UjJPeKCyM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%26um%3D1%26hl%3Dth" target="_blank" rel="nofollow" http://tbn0.google.com/images?q=tbn:wrVCIaTs35D66M:http://www.lannacorner.net/lanna/pic/bali10dec1.jpg" width="133" /> http://tbn0.google.com/images?q=tbn:vjQIyfayI9RimM:http://www.thannews.th.com/images/2222/images/R4822221.jpg" width="111" /> http://tbn0.google.com/images?q=tbn:RKrRM2FsIKTVUM:http://www.ezytrip.com/package/pack/image/longkang-m.jpg" width="116" /> href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.precadet26.org/msgboard/userpic/image.jpg&imgrefurl=http://www.precadet26.org/msgboard/MsgView.php%3Fpage%3D69%26msgid%3D38592%26nr%3D3&h=352&w=450&sz=85&hl=th&start=3&um=1&tbnid=CYaOz3fOS2y66M:&tbnh=99&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%26um%3D1%26hl%3Dth" target="_blank" rel="nofollow"

เว็ปไซด์: href="http://www.goldenchaindevelopment.com/" target="_blank" rel="nofollow"ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2008-10-16 14:20:22 ( IP ADDRESS : 125.25.50.61 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2008-10-16 14:20:22

สนใจติดต่อ

คุณ : โกลเด้นเชน
อี-เมล์ : godenchaindevelopment@yahoo.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.