โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

href="http://www.sanmongkol.bloggang.com/"

พระสมเด็จกรุวัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง พิมพ์คะแนน คราบแน่นเดิมๆ สายตรงจากกรุ 6500 บาท พิมพ์พระประธานในรูปที่
ลง 30000 บาท พิมพ์พระประธานใหญ่ คราบสวย 25000 บาท และองค์อื่นโทรสอบถาม ครับ


ส.อ.กฤตพล แสงซื่อ 0814852202


href="http://www.sanmongkol.bloggang.com/"


วัดขุนอินทประมูล อยู่ในเขตตำบลอินทประมูล วัดนี้เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนมานานนับเป็นร้อยๆ ปี องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาสักการะบูชา อาทิเช่น พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จมาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯในปีพ.ศ. ๒๔๒๑ และ ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จฯ มาถวายผ้าพระกฐินต้นในปี พ.ศ.๒๕๑๖ และเสด็จมานมัสการอีกครั้งในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างนิยมมานมัสการเป็นเนืองนิจ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดขุนอินทประมูลยังมีโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ซึ่งเหลือเพียงฐาน ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป ด้านหน้าพระนอนมีศาลรูปปั้นขุนอินทประมูล ซึ่งตามประวัติเล่ากันว่า เป็นนายอากรผู้สร้างพระพุทธไสยาสน์ โดยยักยอกเอาเงินของหลวงมาสร้างเพื่อเป็นปูชนียสถาน ครั้นพระมหากษัตริย์ทรงทราบรับสั่งถามว่าเอาเงินที่ไหนมาสร้าง ขุนอินทประมูลไม่ยอมบอกความจริงเพราะกลัวส่วนกุศลจะตกไปถึงองค์พระมหากษัตริย์จึงถูกเฆี่ยนจนตาย วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดขุนอินทประมูล”การเดินทางไปสามารถใช้เส้นทางได้ ๓ สายคือ สายอ่างทอง-อำเภอโพธิ์ทอง (เส้นทาง ๓๐๖๔) แยกขวาที่กิโลเมตร ๙ เข้าไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางจากจังหวัดสิงห์บุรีไปทางอำเภอไชโยประมาณกิโลเมตรที่ ๘ จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าถึงวัดเป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางตัดใหม่สายอำเภอวิเศษชัยชาญ-โพธิ์ทอง (ถนนเลียบคลองชลประทาน) เมื่อถึงอำเภอโพธิ์ทองมีทางแยกเข้าวัดอีก ๒ กิโลเมตร

เป็นพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความเก่าแก่หลายร้อยปี ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง เพราะโบสถ์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระนอนนั้นพังทลายไป พระพักตร์พระพุทธรูปมีลักษณะงาม พระ มหากษัตริย์ทั้งสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์เคยเสด็จมานมัสการพระนอนที่วัดหลายครั้ง นับเป็นพระนอนที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของ จ. อ่างทอง คู่กับพระนอนที่วัดพระนอนจักรสีห์ จ. สิงห์บุรีที่ตั้ง ต. อินทประมูล อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กม.ประวัติ พระนอนวัดขุนอินทประมูลสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏ หลักฐานแน่ชัด มีเพียงตำนานซึ่งก็มีหลายสำนวน สำนวนหนึ่งกล่าวถึงพระยาเลอไทย เสด็จพระราชดำเนินจากสุโขทัยทางชลมารค เพื่อมานมัสการพระฤษีสุกกะทันตะ ณ เขาสมอคอน กรุงละโว้ ทรงพักแรมอยู่ ณ เขาสมอคอน 5 เพลา จากนั้นได้เสด็จผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาล่องไปตามแม่น้ำน้อย ผ่านคลองบางพลับ ขณะประทับแรมที่บ้านโคกบางพลับ เกิดศุภนิมิตทอดพระเนตรเห็นลูกไฟดวงใหญ่ลอยขึ้นเหนือยอดไม้แล้วหายไปทางตะวันออก พระองค์ทรงปีติโสมนัสจึงสร้างพระนอนเป็นพุทธบูชา ขนาดยาว 20 ม. สูง 5 วา ใช้เวลา 5 เดือนจึงสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1870 แล้วขนานนามว่า พระพุทธไสยาสน์เลอไทยนฤมิต ทรงมอบหมายให้นายบ้านเป็นผู้ดูแล และทรงแต่งตั้งทาสวัดห้าคน จากนั้นจึงเสด็จกลับสุโขทัยซึ่งสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ศิลปะบางท่านว่า พระนอนอาจสร้างในสมัยสุโขทัยก็เป็นไปได้ เพราะมีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยองค์พระนอนขาดการบำรุงรักษา จนกระทั่งถึงสมัยอยุธยามีพระภิกษุเข้าไปตั้งสำนักสงฆ์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2279 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จมานมัสการพระนอนที่วัดนี้ และสันนิษฐานว่าพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระนอนและศาสนสถานในวัดด้วยอีกสำนวนหนึ่งว่า ขุนอินทประมูลซึ่งเป็นนายอากรเก็บภาษีเข้าแผ่นดินเป็นผู้สร้างขึ้น ตามอย่างสิงหพาหุผู้สร้างพระนอนที่ จ. สิงห์บุรี แต่เงินที่ขุนอินทประมูลนำมาสร้างพระนอนนั้นเป็นเงินภาษี ของรัฐ จึงถูกทางการลงโทษเฆี่ยนจนตายSituated at Tambon Inthapranum,Amphoe Pho Thong,accessed by 2 routes : from Angthong to Amphoe Pho

Thong (Road No 3064), turning right at Kilometer 9 and the temple is 2 kilometers from the intersection ; from

Singburi to Amphoe Chaiyo turning left at Kilometers 8. The temple 4 kilometer from the intersection. This

ancient temple was constructed during the Sukhothai period. Being observed from the ruined brick walls, the

temple was rather large Within the temple the largest reclining Buddha image is enshrined, measuring 50

meters from the topknot to the feet. The image features and size are similar to those of Phranon Chaksi, a

reclining Buddha image in Singburi Province. Therefore, it is assumed to have been constructed at the same

period (early Ayutthaya period) of the one in Singburi and was named "Phra Simuangthong" enshrined on an

earthen mound called "Khok Phranon". Formerly this reclining Buddha image was enshrined in a wihan but

during the first fall of Ayutthaya, this temple was destroyed by fire and left deserted. Only the image was left

in the open for hundreds of years. The image possesses attractive Buddha features with a serene smiling face

attracting respectfulness and faithfulness from people. Many Thai kings went to pay homage to the image e.g.,

King Borommakot in 1753, King Rama 5 in 1878 and 1908. The present king came to present the royal Kathin

robes in 1973 and again in 1975 to pay homage to the image. Buddhist from all over the country always comes

to worship the image. In front of the reclining Buddha image is a monument which is said to be of Khun

Inthapramun, a government duty collector who embezzled some of the government duty collector who

embezzled some of the government tax for constructing the reclining Buddha image as an object of worship.

When the King asked him how he obtained the fund to build the image, the man did not tell the truth because

he was afraid that his merit from building the image would be gained by the King. He was finally sentenced

by lashes to death. Still,many stories about Khun Inthapramun were told.


href="http://www.sanmongkol.bloggang.com/"ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 6,500 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2009-02-02 16:13:50 ( IP ADDRESS : 118.175.205.129 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2009-02-02 16:13:50

สนใจติดต่อ

คุณ : ส.อ.กฤตพล แสงซื่อ
อี-เมล์ : sanpol2518@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0814852202
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0814852202
อื่น ๆ : 0814852202
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2017 Be2Hand.com All rights reserved.