โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  8 / 2552

 

โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง 24/2)

(Sutharak Health Care Training School)  

 

กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  8 / 2552

วันนี้ - วันที่  29  มีนาคม  2553  (เรียน 6 เดือน (840 ชั่วโมง) ทำงานได้ทันที)

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี

2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา

3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)

5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย

 

หลักฐานการสมัครเรียน

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)

5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด

6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)

 

ความมั่นคงในการทำงาน นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้

1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ

2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"

3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"

 

การบรรจุงาน

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้

§        รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)

§        มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท

§        มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ

 

สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร

หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน 

เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด  และชุดพละ 1 ชุด

สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ

สอนเสริมภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี!  ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย

กิจกรรมนันทนาการ  และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล

ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)

ชำระค่าลงทะเบียนเพียง  5,000  บาท เข้าเรียนได้ทันที !

 

รุ่นที่ 8/2553 เปิดเรียน วันที่  29  มีนาคม  2553

รุ่นที่ 9/2553 เปิดเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2553

รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 16 สิงหาคม  2553

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

อาจารย์โอ๋     โทร : 086-318-0985,089-553-0559

อาจารย์เนตร โทร : 086-531-6530

โทรสาร : 02-300-0747

 

e-mail : sutharak2009@hotmail.com

www.sutharak.com

 

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน ***

 

โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล,  ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล, รามคำแหง, การดูแลเด็กเล็ก,  การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 45,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-02-11 17:30:18 ( IP ADDRESS : 125.25.189.15 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-02-11 17:30:18

สนใจติดต่อ

คุณ : อ.โอ๋
อี-เมล์ : sutharak2009@hotmail.com
โทรศัพท์ : 086-3180985
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-5316530
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2018 Be2Hand.com All rights reserved.