ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เรามีว่านมากกว่า500 สายพันธุ์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้   ว่านกงจักรพระอินทร์ ว่านขันหมากลาย(ขันหมากชาวเหนือ) ว่านกบ ว่านข่าจืด ว่านกระจายทอง ว่านข่าแดง ว่านกระแจะจันทน์ ว่านข่าลาย ว่านกระแจะจันทน์หงษา ว่านขิงแดง ว่านกระชายดำ ว่านขุนช้าง ว่านกระชายแดง ว่านขุนแผนสะกดทัพ ว่านกระแตไต่ไม้ ว่านเขาควายใหญ่ ว่านกระทือ ว่านเขียด ว่านกระทู้เจ็ดแบก ว่านคันทะมาลา(ม่วง) ว่านกระบี่ทอง ว่านคางคก(มะอะอุ) ว่านกระบือชนเสือ ว่านค้างคาว ว่านกล่อมนางนอน ว่านคืบ ว่านกลอยจืด ว่านงาช้าง ว่านกลิ้งกลางดง ว่านงูเห่า ว่านกวักเงินกวักทอง ว่านจังงัง ว่านกวักทองคำ /ว่านกวักแม่ทองคำ ว่านจ่าว่าน ว่านกวักนางพญามหาเศรษฐี ว่านจ่าว่าน หรือ พญาว่าน ว่านกวักนางพญาใหญ่ ว่านจูงนาง ว่านกวักพระพรหม ว่านใจดำ ว่านกวักพุทธเจ้าหลวง ว่านฉัตรทอง(สิบแสนฉัตรทอง) ว่านกวักโพธิเงิน ว่านฉิมพลี ว่านกวักโพธิทอง ว่านช้อยนางรำ ว่านกวักแม่จันทร์ ว่านช้างผสมโขลง ว่านกวักแม่ทองใบ ว่านไชยมงคล ว่านกวักศรีมหาโพธิ์(นางกวักใบโพธิ์) ว่านญาณรังษี ว่านกวักหงษาไทย ว่านเฒ่าหนังแห้ง ว่านกาบหอยแครง ว่านเณรแก้ว ว่านก้ามปู(ดองดึงษ์) ว่านดอกทอง 12 ชนิด ( บางท่านเรียก รากราคะ หรือ ว่านรากราคะ ) ว่านกาหลง ว่านดอกทองกระเจา ว่านกำบัง ว่านดักแด้ ว่านกิมเจ็ง ว่านดาบนารายณ์ ว่านกีบแรด ว่านดาบหลวง ว่านกุมารทอง ว่านดินสอฤษี ว่านเกราะห์เพชรไพทูรย์ ว่านโด่ไม่รู้ล้ม ว่านแก้วหน้าม้า ว่านตอด ว่านไก่ขัน (ใบกลม) ว่านตะขาบ ว่านไก่ขัน (ใบเรียว) ว่านตะขาบหิน ว่านไก่ดำ ว่านตะไคร้(ว่านดีด) ว่านไก่แดง ว่านตะเภาใหญ่ ว่านไก่แดง(ไม้เลื้อย) ว่านตีนจิ้งจก ว่านไก่ฟ้าพญาลอ ว่านเต่านำโชค ว่านขมิ้นขาวปัดตลอด ว่านถอนโมกขศักดิ์ ว่านขมิ้นขาวเสน่ห์ ว่านถุงเงินถุงทอง ว่านขมิ้นชัน ว่านเถาวัลย์หลง ว่านขมิ้นดำ ว่านทรหด (ชักมดลูก) ว่านขมิ้นทอง ว่านทองคำ ว่านขมิ้นอ้อย ว่านท้าวชมพูหนังแห้ง ว่านขอทองแก้ ว่านทิพย์เนตร ว่านขันหมาก ว่านทุ่งเศรษฐี ว่านเทพประชุมพร ว่านพญาช้างเผือก ว่านเทพรักษา ว่านพญานกคุ้ม ว่านเทพรัญจวน ว่านพญานกยูง(กูดซัง) ว่านเทพรำพึง ว่านพญานกยูง(เปราะ) ว่านเทพรำเพย ว่านพญานกยูง(หมอยแม่ม่าย) ว่านเทพรำลึก ว่านพญานกยูง(หมอยยายชี) ว่านธรณีเย็น ว่านพญาปัจเวก ว่านธรณีสาร ว่านพญามือเหล็ก ว่านนกคุ้ม ว่านพญาไร้ใบ ว่านนกคุ้มดง ว่านพญาลิ้นงู ว่านนกยูง ว่านพญาว่าน ว่านนพมาศ ว่านพญาหงษ์เงิน ว่านนเรศวร ว่านพญาหอกหล่อ(เท้ายายม่อม) ว่านนะหน้าทอง ว่านพญาหอกหัก ว่านนาคราช (บอน) ว่านพญาหัวเดียว ว่านนาคราช (เฟิร์น) ว่านพยับเมฆ ว่านนาคราชงูเขียว (ตะบองเพชร) ว่านพระคงคา ว่านนางคำ ว่านพระเจ้าห้าพระองค์ ว่านนางคุ้ม ว่านพระฉิม ว่านนางตัด ว่านพระฉิม(เถา) ว่านนางพญาหงษ์ทอง ว่านพระตะบะ / ว่านพะตะบะ ว่านนางพญาหงสาวดี ว่านพระยาเต่า ว่านนางล้อม ว่านพระยาริดตีนปู ว่านนารายณ์แบ่งภาค ว่านพลับพลึงด่าง ว่านน้ำ ว่านพังพอน ว่านน้ำทอง ว่านพัดโบก ว่านน้ำเล็ก(เสน่ห์จันทร์หอม) ว่านพัดแม่ชี ว่านนิลพัตร ว่านพุทธกวัก ว่านนิลพัตร(คว่ำตายหงายเป็น) ว่านเพชรกลับ ว่านบอระเพ็ดพุงช้าง (สบู่เลือดเถาตัวเมีย) ว่านเพชรกลับดำ ว่านบัวบก ว่านเพชรกลับแดง ว่านบัวสันโดษ ว่านเพชรแดง ว่านบานเย็นขาว ว่านเพชรน้อย ว่านปรอท ว่านเพชรน้อยแดง ว่านปราบสมุทร(เพชรคง) ว่านเพชรนารายน์ ว่านเพชรพญาธร ว่านปลาไหลเผือก ว่านเพชรไพรวัลย์ ว่านปลาไหลม่วง ว่านเพชรม้า ว่านปลาไหลเล็ก ว่านเพชรสังฆาต ว่านปลาไหลสอด ว่านเพชรหน้าทั่ง ว่านปลาไหลเหลือง ว่านเพชรหลีก ว่านปลาไหลใหญ่ ว่านเพชรหึง(กล้วยไม้) ว่านปู่ย่า(โบตั๋น) ว่านเพชรหึง(เฟิร์น) ว่านเปราะ(เปราะหอม) ว่านเพชรใหญ่ ว่านเปราะป่า(ธรณีเย็น) ว่านไพลขาว ว่านเปล้าเลือด ว่านไพลชมพู(ว่านไฟ) ว่านพญากาเผือก ว่านไพลดำ1 ว่านพญากาสักเขียว ว่านไพลดำ2 ว่านพญากาสักแดง ว่านไพลปลุกเสก ว่านพญากาหลง ว่านไพลเหลือง ว่านพญาจงอาง1 ว่านมรกต ว่านพญาจงอาง2 ว่านมหากวัก ว่านมหากาฬ ว่านสบู่เลือดบอน ว่านมหากำลัง ว่านสบู่ส้ม ว่านมหาจักรพรรดิ์(อรหันต์แปดทิศ) ว่านสบู่หยวก ว่านมหาโชค ว่านสบู่เหล็ก ว่านมหานิยม ว่านสลักไก ว่านมหาบัว ว่านสากเหล็ก(ตาลเดี่ยว) ว่านมหาปราบ ว่านสาลิกาลิ้นทอง ว่านมหาเมฆ ว่านสาวน้อยปะแป้ง ว่านมหาลาภ ว่านสาวหลงหรือฤาษีสร้าง ฤาษีผสม ว่านมหาสิทธิโชค ว่านสิงหโมรา ว่านมหาเสน่ห์ ว่านสิทธิโชค ว่านมหาหงษ์ ว่านสิบแสน ว่านมหาอุดม ว่านสี่ทิศ ว่านมเหศวร ว่านเสน์ห์ขุนแผน ว่านม้า ว่านเสน่ห์จันทน์ขาว ว่านม้าขาว ว่านเสน่ห์จันทน์เขียว ว่านม้าแดง ว่านเสน่ห์จันทน์ดำ ว่านม้าสีหมอก ว่านเสน่ห์จันทน์แดง ว่านม้าห้อ ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์ 2 หรือ เสน่ห์จันทน์ศรีมหาโพธิ์ ว่านม้าเหลือง ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์1 ว่านเมฆประสิทธิ์ ว่านเสน่ห์จันทร์ทอง ว่านไม้ดีด ว่านเสน่ห์จันทร์หอม ว่านไม้ลัด ว่านเสน่หา ว่านร่อนทอง ว่านเสลดพังพอนตัวผู้ ว่านรากสามสิบ ว่านเสลดพังพอนตัวเมีย ว่านรางเงิน ว่านเสือสามทุ่ง ว่านรางจืดเถาว์ / ว่านรางจืดเถา ว่านแสงอาทิตย์ ว่านรางจืดหัว ว่านแสนนางล้อม ว่านรางทอง ว่านแสนพันล้อม ว่านรางทองใบด่าง ว่านหนอนตายอยาก / ว่านหนอนตายหยาก ว่านรางนาก ว่านหนุมาน ว่านแร้งคอดำ ว่านหนุมานนั่งแท่น ว่านลิงค์ดำ / ว่านลิงดำ ว่านหนุมานประสานกาย ว่านลิ้นมังกร (หางนาค) ว่านหนุมานยกทัพ ว่านลูกไก่ทอง ว่านหมูกลิ้ง(เพชรฉลูกัณฑ์) ว่านเลือดแห้ง ว่านหอมดำ ว่านเศรษฐีกวนอิม ว่านหอมแดง ว่านเศรษฐีกอบทรัพย์ ว่านหัวครู ว่านเศรษฐีจีน ว่านหัวน่วม ว่านเศรษฐีญวน(ไซ่ง่อน) ว่านหัวร้อยรู ว่านเศรษฐีนางกวัก ว่านหัวใหญ่(สามพันตึง) ว่านเศรษฐีนางกวัก(แดง) ว่านหางจรเข้ ว่านเศรษฐีน้ำเต้าทอง ว่านหางช้าง ว่านเศรษฐีพายทอง ว่านหางเสือ(ว่านลาย) ว่านเศรษฐีเรือนกลาง ว่านห้าร้อยนาง ว่านเศรษฐีเรือนแก้ว ว่านห้าร้อยนาง(นางพญาห้าร้อย) ว่านเศรษฐีเรือนนอก ว่านหูเสือ ว่านเศรษฐีเรือนใน ว่านเหล็กไหล ว่านเศรษฐีเรือนใหญ่ ว่านอัคคีทวาร(แบบหัว) ว่านเศรษฐีอินเดีย ว่านอึ่ง ว่านแม่ทัพ ว่านสบู่เลือดเถา / ว่านสบู่เลือดเถาตัวผู้ ว่านเอ็นเหลือง ว่านแม่ทัพ ว่านล้อมเต่า ว่านมหาระงับ ว่านไพลใจดำ ว่านท้าวชมพู ว่านคันทมาลาขาว ว่านแม่ทัพ ว่านพรหมจรรย์ ต้นชนวน ต้นชิงชัง ต้นแก้งขี้พระร่วง(เช็ดก้นพระเจ้า) ต้นช้องแมว ต้นสวาท(ต้นสวาด) รักซ้อน กลึงกล่อม สันโสก กวาวเครือดำ อ่อมแซบ กอมกอยลอดขอน ทุเรียนเทศ ทุเรียนน้ำ เป็นต้น และว่านที่ไม่ทราบชื่อกลางที่แน่ชัดอีก กว่า150 ชนิดหากไม่ซื้อก็ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีเงื่อนไข เราปลูกเพื่อศึกษาและอนุรักษ์ไม่เน้นธุรกิจ หรือใครมีว่านที่เราไม่มีก็ ยินดีรับซื้อ หรือจะให้ฟรีก็ ไม่ว่ากัน  

* รายละเอียด ดงว่านบ้านณรงค์ศักดิ์ นายณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม นักอนุรักษ์ว่านไทย รางวัลโล่เกียรติคุณ 2550 งานพฤกษาสยามครั้งที่4 จากพระองค์โสมฯ เสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตรฯ มีประสบการณ์ปลูกว่านมา กว่า 30 ปี และ เป็นผู้เขียนหนังสือ ว่านสมุนไพร ไม้มงคลไทย เพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ปัจจุบันปลูกว่านมากกว่า 500 ชนิด บนพื้นที่กว่า 17 ไร่ (คลองสี่ ,สีคิ้ว,ดอนเมือง)                                          

ที่อยู่ : 244/329 หมู่บ้านยิ่งโอฬาร ซ.วิภาดีรังสิต43 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210 ที่บ้านอยู่ดอนเมืองครับ ถ้าขาออก กทม.จะอยู่ซ้ายมือ อยู่เลยกองทัพอากาศไปหน่อย (กองทัพอยู่ขวามือ) ชื่อหมู่บ้านยิ่งโอฬาร  ถ้าจะมาต้องโทรนัดก่อนเพราะวันปกติจะทำงานครับ ตอนเย็นๆ สักหก โมง ก็ พอนัดได้ ปกติรับแขกเฉพาะวัน เสาร์เวลา 8-10น ครับผม ( แค่ 2 ชม ต่อ อาทิตย์ และต้องนัดล่วงหน้า เพราะถ้าไม่มีใครนัดจะเข้าสวนว่าน )เนื่องทางเราไม่ได้เป็นร้านขายเพื่อการค้า บ้านผมอนุรักษ์ว่าน เรามีมากประมาณ 500 ชนิด ที่แบ่งขายก็เพราะเป็นค่าดำเนินการเช่นค่าดินค่ากระถาง ค่าจ้างคนงานเวลาจ้างมาปลูกและโยกย้ายเท่านั้น ราคาของว่านก็ เป็นมาตรฐานเริ่มต้นที่ ไม่คิดเงิน-100-200-300 ที่แพงๆกว่านี้ มีไม่กี่ชนิด ที่แพงส่วนใหญ่เนื่องจากหายากขยายพันธุ์ยาก ทางเรากำหนดเวลารับแขกของวันหยุดไว้สำหรับบริการผู้สนใจอยากเห็นต้นจริง หรือมาพบปะปรึกษาเรื่องว่านและสมุนไพรฟรี เป็นวิทยาทาน ไม่จำเป็นต้องมาซื้อ (ปกติจะมีคนมาจำนวนมาก จึงต้อง กำหนดเวลาไว้) ต้องขออภัยหากไม่สดวก

* สำหรับต่างจังหวัดส่งทางไปรษณีย์ได้ แต่จะไปเฉพาะต้นไม่ได้ใส่กระถาง(ล้างราก บรรจุถุง) มีค่าจัดส่ง100 บาท หากน้ำหนักรวมไม่เกิน 2 กก หากมีอะไรปรึกษาสั้นๆ ติดต่อทางมือถือได้ครับ 064 146 9546
*การชำระเงิน* : กรุณาแจ้งที่อยู่ที่ชัดเจน และโอนเงินมาที่ ธ กรุงเทพ สาขา อโศกดินแดง ชื่อบัญชี ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม เบอร์บัญชี 185-0-82396-2 เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรหรือ อีเมล์มายืนยันเพื่อที่จะไม่ตกหล่น

*การจัดส่ง*จะจัดส่งให้ ทาง EMSจะถึงท่านอย่างช้า 3วัน (บางทีอาจจะช้าเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลากู้ว่าน และอีกทั้งเวลากู้ต้องดูวันและฤกษ์ผานาทีนิดหน่อยด้วย) รอบการจัดส่งคือ จันทร์ และพฤหัส

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 300 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2021-03-05 00:28:25 ( IP ADDRESS : 49.228.59.235 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-04-14 16:56:48

สนใจติดต่อ

คุณ : ณรงค์ศักดิ์
อี-เมล์ : narongsakk@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0641469546
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 094 265 5299
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.