ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ตู้แช่ SANDEN INTERCOOL
FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/intercoolnational
ตู้แช่แข็ง,ตู้แช่ท็อปปิ้ง,ตู้แช่ไอศครีม,Set Canopy,กระจกโค้ง,ตู้นอนฝาทึบ,โช๊คอัพ,ตู้แช่ฝาตรง,ตู้แช่ฝาโค้ง,ตู้ยืน,ถาดสแตนเลส,กระจกCanopy,
รับประกัน 1 ปี จากศูนย์
___________________________________________
+++ตู้แช่ท็อปปิ้งทุกขนาด+++
___________________________________________
1.ตู้แช่ท็อปปิ้ง SANDEN ฝาตรง ขนาด 0.82 CM.ทั้งเซ็ต
- ตู้ฝาตรง SNG - 0233 ขนาด 0.82 CM. (ใส่ถาดสแตนเลสได้ 12 ถาด)
- ถาดสแตนเลส 1/6 (Size 16.2 x 17.6 x 6 cm) จำนวน 12 ถาด
- รางสแตนเลสII 0.82 CM.
รวมทั้งหมด ราคา 16,500.00 บาท
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.ตู้แช่ท็อปปิ้ง SANDEN ฝาโค้งขนาด 1.05 CM.ทั้งเซ็ต (ไม่รวมกระจกโค้งCanopy)
- ตู้ฝาโค้ง SNC – 0323 1.05 CM. (ใส่ถาดสแตนเลสได้ 18 ถาด)
- ถาดสแตนเลส 1/6 (Size 16.2 x 17.6 x 6 cm) จำนวน 18 ถาด
- รางสแตนเลสII 1.05 CM.
รวมทั้งหมด ราคา 20,500.00 บาท
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.ตู้แช่ท็อปปิ้ง SANDEN ฝาโค้งขนาด 1.05 CM.ทั้งเซ็ตรวมกระจกโค้งCanopy
- ตู้ฝาโค้ง SNC – 0323 1.05 CM. (ใส่ถาดสแตนเลสได้ 18 ถาด)
- ถาดสแตนเลส 1/6 (Size 16.2 x 17.6 x 6 cm) จำนวน 18 ถาด
- รางสแตนเลสII 1.05 CM.
- Set Canopy กระจกโค้ง 1.05 CM.
รวมทั้งหมด ราคา 28,500.00 บาท
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4.ตู้แช่ท็อปปิ้ง SANDEN ฝาโค้งขนาด 1.27 CM.ทั้งเซ็ต (ไม่รวมกระจกโค้งCanopy)
- ตู้ฝาโค้ง SNC – 0403 1.27 CM. (ใส่ถาดสแตนเลสได้ 21 ถาด)
- ถาดสแตนเลส 1/6 (Size 16.2 x 17.6 x 6 cm) จำนวน 21 ถาด
- รางสแตนเลสII 1.27 CM
- รวมทั้งหมด ราคา 23,000.00 บาท
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5.ตู้แช่ท็อปปิ้ง SANDEN ฝาโค้งขนาด 1.27 CM.ทั้งเซ็ตรวมกระจกโค้งCanopy
- ตู้ฝาโค้ง SNC – 0403 1.27 CM. (ใส่ถาดสแตนเลสได้ 21 ถาด)
- ถาดสแตนเลส 1/6 (Size 16.2 x 17.6 x 6 cm) จำนวน 21 ถาด
- รางสแตนเลสII 1.27 CM.
- Set Canopy กระจกโค้ง 1.27 CM.
- รวมทั้งหมด ราคา 31,500.00 บาท

___________________________________________
+++ตู้แช่ไอศครีมทุกขนาด+++
___________________________________________
6.ตู้แช่ไอศครีม SANDEN ฝาโค้งขนาด 1.05CM.ทั้งเซ็ต (ไม่รวมกระจกโค้งCanopy)
- ตู้ฝาโค้ง SNC – 0323 1.05 CM. (ใส่ถาดสแตนเลสได้ 10 ถาด)
- ถาดสแตนเลส 1/4 (Size 16.2 x 26.5 x 10 cm) จำนวน 10 ถาด
- รางสแตนเลสไอศครีม 1.05 CM.
รวมทั้งหมด ราคา 20,500.00 บาท
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.ตู้แช่ไอศครีม SANDEN ฝาโค้งขนาด 1.05CM.ทั้งเซ็ตรวมกระจกโค้งCanopy
- ตู้ฝาโค้ง SNC – 0323 1.05 CM. (ใส่ถาดสแตนเลสได้ 10 ถาด)
- ถาดสแตนเลส 1/4 (Size 16.2 x 26.5 x 10 cm) จำนวน 10 ถาด
- รางสแตนเลสไอศครีม 1.05 CM.
- Set Canopy กระจกโค้ง 1.05 CM.
รวมทั้งหมด ราคา 28,500.00 บาท
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8.ตู้แช่ไอศกรีม SANDEN ฝาโค้งขนาด 1.27CM.ทั้งเซ็ต (ไม่รวมกระจกโค้งCanopy)
- ตู้ฝาโค้ง SNC – 0403 1.27 CM. (ใส่ถาดสแตนเลสได้ 12 ถาด)
- ถาดสแตนเลส 1/4 (Size 16.2 x 26.5 x 10 cm) จำนวน 12 ถาด
- รางสแตนเลสII 1.27 CM.
รวมทั้งหมด ราคา 23,000.00 บาท
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9.ตู้แช่ไอศครีม SANDEN ฝาโค้งขนาด 1.27 CM.ทั้งเซ็ตรวมกระจกโค้งCanopy
- ตู้ฝาโค้ง SNC – 0323 1.07 CM. (ใส่ถาดสแตนเลสได้ 10 ถาด)
- ถาดสแตนเลส 1/4 (Size 16.2 x 26.5 x 10 cm) จำนวน 12 ถาด
- รางสแตนเลสไอศครีม 1.27 CM.
- Set Canopy กระจกโค้ง 1.27 CM.
รวมทั้งหมด ราคา 31,500.00 บาท

___________________________________________
กระจกโค้ง เซต Canopy
___________________________________________
- กระจกโค้ง Set Canopy 1.05 CM. = 8500.00 บาท
- กระจกโค้ง Set Canopy 1.27 CM. = 9000.00 บาท

___________________________________________
+++ตู้แช่ฝาทึบ+++
___________________________________________
- SNH-0103ตู้นอนฝาทึบโช๊คอัพ 0.64 CM.= 6,700.00 บาท
- SNH-0163ตู้นอนฝาทึบโช๊คอัพ 0.82 CM. = 7,100.00 บาท
- SNH-0203ตู้นอนฝาทึบโช๊คอัพ 0.99 CM. = 8,100.00 บาท
- SNH-0303ตู้นอนฝาทึบโช๊คอัพ 1.15 CM. = 10,000.00 บาท
- SNH-0403ตู้นอนฝาทึบโช๊คอัพ 1.35 CM. = 13,500.00 บาท
- SCM-270SAD ตู้นอนฝาทึบโช๊คอัพ 0.85M.พลาสติก = 11,990.00 บาท
- SCM-320SAD ตู้นอนฝาทึบโช๊คอัพ 1.05M.พลาสติก = 13,500.00 บาท

___________________________________________
+++ตู้แช่ฝากระจกเรียบตรง+++
___________________________________________
- SNG-0233ตู้นอนกระจกบานเลื่อน 0.82CM. = 11,500.00 บาท
- SNG-0323ตู้นอนกระจกบานเลื่อน 1.05CM. = 12,900.00 บาท
- SNG-0403ตู้นอนกระจกบานเลื่อน 1.27CM. = 13,900.00 บาท
- SMF-230SAD ตู้นอนกระจกบานเลื่อนพลาสติก0.81M. = 12,700.00 บาท
- SMF-320SAD ตู้นอนกระจกบานเลื่อนพลาสติก1.05M. = 17,300.00 บาท
- SMF-400SAD ตู้นอนกระจกบานเลื่อนพลาสติก1.27M. = 18,300.00 บาท

___________________________________________
+++ตู้แช่ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง+++
___________________________________________
- SNC-0323ตู้นอนกระจกบานเลื่อนโค้ง 1.05CM. = 13,800.00 บาท
- SNC-0403ตู้นอนกระจกบานเลื่อนโค้ง 1.27CM. = 14,800.00 บาท
- SNC-0323ตู้ฝาโค้ง1.05CM.+กระจกโค้งCanopy = 22,300.00 บาท
- SNC-0403ตู้ฝาโค้ง1.27CM.+กระจกโค้งCanopy = 23,800.00 บาท
- SMCF-320SAD กระจกบานเลื่อนโค้ง1.05M. พลาสติก = 17,990.00 บาท
- SMCF-400SAD กระจกบานเลื่อนโค้ง1.27M. พลาสติก = 18,990.00 บาท

___________________________________________
+++ถาดท็ออปิ้ง&ถาดไอศครีม&รางสแตนเลสทุกขนาด+++
___________________________________________
- ถาดท็อปปิ้งสแตนเลส1/6 (16.20*17.60 ลึก 6.5 cm.)/ใบ = 260.00 บาท
- ถาดไอศครีมสแตนเลส1/4 (16.20*26.50 ลึก 10 cm.)/ใบ = 360.00 บาท
- ถาดไอศครีมสแตนเลส1/4 (16.20*26.50 ลึก 15 cm.)/ใบ = 790.00 บาท
- ถาดไอศครีมสแตนเลส1/3 (32.7*17.6*10ลึก 10 cm.)/ใบ = 450.00 บาท
- รางสแตนเลสใส่ถาดท็อปปิ้ง 0.82 m. = 2,000.00 บาท (ใส่ถาดท็อปปิ้ง 1/6 ได้ 12 ถาด )
- รางสแตนเลสใส่ถาดท็อปปิ้ง 1.05 m. = 2,500.00 บาท ( ส่ถาดท็อปปิ้ง 1/6 ได้ 18 ถาด )
- รางสแตนเลสใส่ถาดท็อปปิ้ง 1.27 m. = 2,800.00 บาท (ใส่ถาดท็อปปิ้ง 1/6 ได้ 21 ถาด )
- รางสแตนเลสใส่ถาดไอศกรีม 1.05 m. = 3,500.00 บาท (ใส่ถาดไอศครีม1/4 ได้10 ถาด )
- รางสแตนเลสใส่ถาดไอศกรีม 1.27 m. = 4,000.00 บาท (ใส่ถาดไอศครีม1/4 ได้12 ถาด )

___________________________________________
+++ตู้แช่เย็น 1ประตู, 2 ประตู, 3ประตู+++
___________________________________________
- SPE-0183 ตู้ยืนกระจก 1 ประตู 0.45 CM. = 12,000.00 บาท
- SPE-0253 ตู้ยืนกระจก 1 ประตู 0.56 CM. = 13,500.00 บาท
- SPE-0403 ตู้ยืนกระจก 1 ประตู 0.56 CM. = 14,800.00 บาท
- SPE-0503 ตู้ยืนกระจก 1 ประตู 0.63 CM. = 16,900.00 บาท
- YPM-110P ตู้ยืนกระจก 2 ประตู 1.10 CM. = 23,000.00 บาท
- YPM-165P ตู้ยืนกระจก 3 ประตู 1.65 CM. = 31,000.00 บาท
- YDM-110P ตู้ยืนกระจก 2 ประตู แช่เย็น/แข็ง = 30,000.00 บาท
- SYC-110P ตู้ยืนกระจก 2 ประตู (ระเหยน้ำในตัว) = 23,500.00 บาท
- SYC-120P ตู้ยืนกระจก 2 ประตู (ระเหยน้ำในตัว) = 26,000.00 บาท
- SYC-165P ตู้ยืนกระจก 3 ประตู (ระเหยน้ำในตัว) = 32,000.00 บาท
- SYC-180P ตู้ยืนกระจก 3 ประตู (ระเหยน้ำในตัว) = 34,500.00 บาท
- SEC-1000SBD ตู้ยืนกระจก 2 ประตู เครื่องบน = 28,000,00 บาท
- SEC-1500SBD ตู้ยืนกระจก 3 ประตู เครื่องบน = 36,500.00 บาท
- SCF-1000SBD ตู้ยืนกระจก 2 ประตู แช่เย็น/แข็ง = 38,000.00 บาท

___________________________________________
ตู้ยืนสแตนเลส 2ประตู,4ประตู
___________________________________________
- RIS-075Sตู้ยืนสแตนเลส 2 ประตู = 27,800.00 บาท
- RIS-080Sตู้ยืนสแตนเลส 2 ประตู = 33,000.00 บาท
- RIS-110Sตู้ยืนสแตนเลส 4 ประตู = 40,000.00 บาท
- RIS-130Sตู้ยืนสแตนเลส 4 ประตู = 44,500.00 บาท

___________________________________________
ตู้โชว์เค้กกระจกสเตนเลส
___________________________________________
- SKD-090Sตู้โชว์เค้กกระจกสเตนเลส 0.90 M. = 46,000.00 บาท
- SKD-120Sตู้โชว์เค้กกระจกสเตนเลส 1.20 M. = 50,000.00 บาท
- SKD-150Sตู้โชว์เค้กกระจกสเตนเลส 1.50 M. = 57,000.00 บาท

----------------------------------------------------------
-ติดต่อพนักงานขาย
Tel : 084-077-5614,080-391-0655
Email: boxcool2010@hotmail.com
https://www.facebook.com/intercoolnational
----------------------------------------------------------
รายละเอียดการส่งสินค้า / นัดรับสินค้า :
- บริการส่งฟรีในพื้นที่กรุงเทพฯ ยกเว้นปริมลฑล
- ต่างจังหวัดบริการส่งบริษัทขนส่ง ส่งถึงหน้าบ้านลูกค้า ชำระค่าสินค้าก่อนการจัดส่งสินค้าล่วงหน้า 1 วัน ส่งสินค้าแล้ว จะแจ้งเลขพัสดุในการส่งสินค้าให้ทางลูกค้าทราบ เพื่อที่จะได้เช็คสถานะของสินค้า
(ลูกค้าสามารถระบุบริษัทขนส่งด้วยตัวเองได้ หรือให้ทางเราหาบริษัทขนส่งให้แก่ลูกค้าได้เช่นกัน)
----------------------------------------------------------
วิธีการชำระเงิน :
- ส่งพื่นที่กทม.ชำระสินค้าทั้งหมด หรือมัดจำค่าสินค้า หรือเก็บเงินหน้างาน แล้วแต่ทางลูกค้าสะดวก
- ส่วนต่างจังหวัดชำระค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนการจัดส่งสินค้า 1 วัน
----------------------------------------------------------


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2014-10-17 15:44:52 ( IP ADDRESS : 171.101.181.40 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-05-09 11:37:46

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณ น้ำ
อี-เมล์ : nakarin_y@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0803910655
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-391-0655
อื่น ๆ : 084-077-5614,08
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.