ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

*** ขายเอกสาร ตำรา วิชาการ และหนังสือด้านคอมพิวเตอร์  ราคาไม่แพง ถูกกว่าไปถ่ายเอกสารเอง หรือซื้อตำราของจริง ****

!!! ตำราเอกสารวิชาการด้านโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร  Text book !!!
(ขื่ออังกฤษคือ Text book ต่างประเทศ ชื่อไทยคือหนังสือภาษาไทย ราคาที่แจ้งรวมค่าส่งไปรษณีย์แล้ว)

1. "Communication Systems :
   An Introduction to Signals and Noise in Electrical Communication"
  ราคา 269 บาท  จำนวน 686 หน้า 
 โดย A.Bruce Carlson สำนักพิมพ์  McGRAW-HILL International Editions
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาแน่น 
 *** เป็นหนังสือจริง ขายลดราคา 130 บาท  ***

2. "Principles of Measurement and Instrumantation"
    จำนวน 471 หน้า   
 โดย Alan S. Morris สำนักพิมพ์   Prentice Hall
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 80 บาท  ***

3. "Basic Network Theory with Computer Application"
    จำนวน 628 หน้า    
 โดย Jiri Vlach (University of Waterloo) สำนักพิมพ์  VAN NOSTRAND REINHOLD
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาแน่น โจทย์เยอะ
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 100 บาท ***

4. "Optical Signal Processing"
    จำนวน 604 หน้า    
 โดย Anthony Vanderlugt (University of North Carolina)สำนักพิมพ์  A Wiley-Interscience Publication
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาแน่น โจทย์เยอะ
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 100 บาท  ***

5. "Fiber Optic Networks"
    จำนวน 513 หน้า   
 โดย Paul E. Green , Jr. (IBM TJ.Watson Research Center) สำนักพิมพ์   Prentice Hall
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 90 บาท  ***

6. "Optical Fibers"
    จำนวน 299 หน้า   
 โดย Takanori Okoshi (University of Tokyo)สำนักพิมพ์   Academic Press, INC.
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 80 บาท  ***

7. "Fiber Optic Communications"
    จำนวน 233 หน้า   
 โดย Harold B. killen (University of Houston) สำนักพิมพ์   Prentice Hall
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 60 บาท  ***

8. "Optical Communication Systems"
    จำนวน 437 หน้า   
 โดย  J.Franz , V.K.Jain (University of Newcastle) สำนักพิมพ์   NAROSA PUBLISHING HOUSE
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา มีสรุปสูตรเป็นขั้นตอน
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 100 บาท  ***

9. "Optical Fiber Communication"
    จำนวน 922 หน้า   
 โดย  John M. Senior สำนักพิมพ์   Prentice Hall
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา โจทย์ตัวอย่างเยอะ
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 120 บาท  ***

10. "Coherent Lightwave Communication Systems"
    จำนวน 283 หน้า   
 โดย  Shiro Ryu สำนักพิมพ์   ARTECH HOUSE,INC.
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 70 บาท  ***

11. "Lasers Theory and Practice"
    จำนวน 520 หน้า   
 โดย John Hawkes , Ian Latimer (University of Newcastle) สำนักพิมพ์   Prentice Hall
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 90 บาท  ***

12. "เลเซอร์เอนจิเนียริ่ง"
    จำนวน 210 หน้า    ปีที่พิมพ์ 2529
 โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว สำนักพิมพ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 40 บาท ***

13. "ทฤษฎีการสื่อสารเส้นใยแสง"
    จำนวน 301 หน้า    ปีที่พิมพ์ 2534
 โดย อภินันท์ มัณยานนท์ สำนักพิมพ์   สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย รูปประกอบเยอะ เป็นหนังสือเรียนคณะวิศวฯ ลาดกระบัง
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 60 บาท  ***

*********************************************************** 
ซื้อแยกรวม  1,120 บาท  ถ้าซื้อเหมารวม 13 เล่ม คิด  600 บาท (เฉลี่ยเล่มล่ะ 46 บาท)!!!
***********************************************************

!!!! หนังสือด้านฟิสิกส์  ระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีขึ้นไป รายการดังนี้ !!!

1. "Introduction to Solid State Physics"
     จำนวน 673 หน้า    (Seventh Edition)
โดย Charles Kittel สำนักพิมพ์   John Wiley & Sons,Inc.
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา หนังสือยอดนิยมด้านโซลิดสเตทฟิสิกส์ ในการเรียนปริญญาโทขึ้นไป
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 130 บาท  ***

2. "Elementary Solid State Physics : Principles and Applications"
     จำนวน 669 หน้า   
โดย M.A.Omar (Lowell Technological Institute) สำนักพิมพ์   Addison-Wesley Publishing Company
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหา
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 120 บาท  ***

3. "Statistical Mechanics"
     จำนวน 493 หน้า    (Second Edition)
โดย Kerson Huang (MIT) สำนักพิมพ์   John Wiley & Sons,Inc.
  จุดเด่น  เน้นบรรยายเนื้อหาเชิงทฤษฎี หนังสือยอดนิยมด้านกลศาสตร์สถิติ ในการเรียนปริญญาโทขึ้นไป
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 100 บาท  ***

4. "An Introduction to Theory and Applications of Quantum Mechanics"
     จำนวน 299 หน้า   
โดย Amnon Yariv (California Institute of Technology) สำนักพิมพ์   John Wiley & Sons,Inc.
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหาทฤษฎี
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 60 บาท  ***

5. "Six Easy Pieces : Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant Teacher"
     จำนวน 146 หน้า   
โดย Richard P. Feynman สำนักพิมพ์   Addison-Wesley Publishing Company
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย อธิบายหลักการฟิสิกส์ในภาพรวมอย่างง่ายโดย ริชาร์ด ฟายแมน นักฟิสิกส์อัจฉริยะ รางวัลโนเบล
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 50 บาท  ***

6. "Theory of Electromagnetic Waves : A Coordinate-Free Approach"
     จำนวน 443 หน้า   
โดย Hollis C. Chen (Ohio University) สำนักพิมพ์   McGRAW-HILL International Editions
  จุดเด่น  อ่านเข้าใจง่าย เน้นบรรยายเนื้อหาที่มาสูตรต่าง ๆ
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 70 บาท  ***

7. "University of California BERKELEY : Phyics Problems with Solutions"
     จำนวน 353 หน้า   
โดย Min Chen (MIT) สำนักพิมพ์   Prentice Hall of India
  จุดเด่น  โจทย์ฟิสิกส์พร้อมเฉลยละเอียดระดับมหาวิทยาลัยของ เบิร์กเลย์  เน้นด้านกลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ ฟิสิกส์อะตอมคอวนตัม และไฟฟ้าแม่เหล็ก
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 50 บาท  ***

8. "Major American Universities Ph.D. Qualifying Questions and Solutions
   : Problems and Solutions on Optics"
     จำนวน 192 หน้า   
โดย  Technology of China สำนักพิมพ์  World Scientific
  จุดเด่น  โจทย์ฟิสิกส์พร้อมเฉลยละเอียดระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกาสำหรับสอบคัดเลือก เน้นด้านฟิสิกส์ของแสง ควอนตัมออฟติก กลศาสตร์คลื่น
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 50 บาท  ***

9. "Major American Universities Ph.D. Qualifying Questions and Solutions
   : Problems and Solutions on Mechanics"
     จำนวน 757 หน้า   
โดย  Technology of China สำนักพิมพ์  World Scientific
  จุดเด่น  โจทย์ฟิสิกส์พร้อมเฉลยละเอียดระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกาสำหรับสอบคัดเลือก เน้นด้านกลศาสตร์วิเคราะห์  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 80 บาท  ***

10. "Analytical Mechanics"
      จำนวน 363 หน้า  (Second Edition)
โดย  Grant R. Fowles สำนักพิมพ์  Holt , Rinehart and Winston, INC.
จุดเด่น  สำหรับผู้ที่ศึกษาวิชากลศาสตร์วิเคราะห์ ระดับปริญญาโทฟิสิกส์ขึ้นไป เป็นหนังสือยอดนิยมทางด้านนี้
** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารมาจากห้องสมุด ขายให้ราคา 60 บาท **

11. "Classical Mechanics"
      จำนวน 399 หน้า 
โดย  Herbert Goldstein , PhD. สำนักพิมพ์  Addison-Wesley Publishing Company
จุดเด่น  สำหรับผู้ที่ศึกษาวิชากลศาสตร์วิเคราะห์ ระดับปริญญาโทฟิสิกส์ขึ้นไป เป็นหนังสือยอดนิยมทางด้านนี้
** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารมาจากห้องสมุด ขายให้ราคา 60 บาท  **

12. "เอกสารประกอบการสอน แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 1"
      จำนวน 366 หน้า   ปีที่พิมพ์ 2534
โดย สังวาลย์ เพ๊งพัด  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุดเด่น  ตำราภาษาไทยเรียบเรียงจากตำราต่างประเทศหลายเล่ม เนื้อหาเน้นทฤษฎี พร้อมโจทย์
** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารมาจากห้องสมุด เป็นตำราเรียนของ มศว.สงขลา  ขายให้ราคา 80 บาท **

13. "กลศาสตร์สถิติ"
      จำนวน 254 หน้า   ปีที่พิมพ์ 2532
โดย ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
จุดเด่น  ระดับปริญญาโทฟิสิกส์ขึ้นไป สำหรับผู้ต้องการตำราวิชานี้ภาษาไทย
** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารมาจากห้องสมุด เป็นตำราเรียนของ มศว.ประสานมิตร  ขายให้ราคา ุ60 บาท **

14. "กลศาสตร์ควอนตัม"
      จำนวน 284 หน้า   ปีที่พิมพ์ 2532
โดย ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
จุดเด่น  ระดับปริญญาโทฟิสิกส์ขึ้นไป สำหรับผู้ต้องการตำราวิชานี้ภาษาไทย
** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารมาจากห้องสมุด เป็นตำราเรียนของ มศว.ประสานมิตร  ขายให้ราคา ุ60 บาท **

15. "ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ"ราคา 60 บาท  จำนวน 175 หน้า  ปีที่พิมพ์ 2538
    "ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป"ราคา 60 บาท  จำนวน 156 หน้า  ปีที่พิมพ์ 2538
  โดย ราชัย ประกอบการ (วท.ม.ฟิสิกส์ จุฬาฯ) สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
  จุดเด่น  หาซื้อยากแล้วในตลาด มีสองเล่มขายรวมกันเลย เน้นการวิเคราะห์ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์เป็นหลัก เนื้อหาแน่นมาก ผู้สนใจทฤษฎีนี้ต้องมีไว้
**  เป็นหนังสือถ่ายเอกสาร ขายรวมกันราคา 70 บาท  **

16. "Introduction to Optics"  (เล่มนี้แถมฟรี)
     จำนวน 551 หน้า    Frank L. Pedrotti สำนักพิมพ์  ไม่ทราบ
     จุดเด่น  เนื้อหาแน่น โจทย์เยอะ อ่านเข้าใจง่าย
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด เล่มนี้แถมให้เลยถ้าซื้อเหมายกชุด 16 เล่ม เพราะเก่ามาก ๆ แล้ว ***

*********************************************************** 
ซื้อแยกรวม  1100 บาท  ถ้าซื้อเหมารวม 15 เล่ม(แถมเล่ม 16 อีก 1 เล่ม) คิด  600 บาท (เฉลี่ยเล่มล่ะ 38 บาท)!!!
***********************************************************

!!!! หนังสือด้านคณิตศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีขึ้นไป รายการดังนี้ !!!

1. "โทโพโลยีเบื้องต้น"
      จำนวน 352 หน้า  ปีที่พิมพ์ 2526
โดย สมศักดิ์ โพธิวิจิตร (วท.ม. คณิตศาสตร์) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว.สงขลา
จุดเด่น  สำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาโทโพโลยี (Topology) เน้นด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics)
       เช่น ทฤษฎีเซต  เมตริกสเปซ โทโพโลจิคัลสเปซ  คอมแพคเนส  สำหรับผู้ต้องการตำราวิชานี้ภาษาไทย
** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารมาจากห้องสมุด เป็นตำราเรียนของ มศว.สงขลา  ขายให้ราคา 90 บาท (**

2. "การวิเคราะห์เชิงซ้อน"
      ราคา 35 บาท จำนวน 198 หน้า   ปีที่พิมพ์ 2518
โดย ดร.เฟื่องลดา ฤทธาคนี จัง  สำนักพิมพ์ แพร่วิทยา
จุดเด่น  สำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาจำนวนเชิงซ้อน เน้นด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics)
       เล่มนี้หายากเพราะเป็นตำราเก่าแก่มาก สำหรับผู้ต้องการตำราวิชานี้ภาษาไทย
** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารมาจากห้องสมุด เป็นตำราเรียนของ มศว.สงขลา  ขายให้ราคา 50 บาท **

3. "Methods of Real Analysis"
      จำนวน 402 หน้า  (Second Edition)
โดย  Richard R. Goldberg สำนักพิมพ์  John Wiley & Sons,Inc.
จุดเด่น  สำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาทฤษฎีจำนวน เน้นด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics)
** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารมาจากห้องสมุด ขายให้ราคา 60 บาท **

4. "Algebra"
      จำนวน 502 หน้า 
โดย  Thomas W.Hungerford สำนักพิมพ์  Springer
จุดเด่น  สำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาพีชคณิตนามธรรม เน้นด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics)
** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารมาจากห้องสมุด ขายให้ราคา 60 บาท **

5. "A First Course in Mathematical Modeling"
      จำนวน 382 หน้า 
โดย  Frank R. Giordano , Maurice D. Weir สำนักพิมพ์  Brooks/Cole Publishing Company
จุดเด่น  สำหรับผู้ที่ศึกษาด้านการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ เน้นการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ
** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารมาจากห้องสมุด ขายให้ราคา 60 บาท **

6."Introduction to Differential Equations with Boundary Value Problems"
     จำนวน 546 หน้า   
โดย  Technology of China สำนักพิมพ์  World Scientific
  จุดเด่น  เนื้อหาแน่น โจทย์ตัวอย่างเยอะ มีสรุปอ่านเข้าใจง่าย
*** เป็นหนังสือถ่ายเอกสารจากห้องสมุด ขาย 100 บาท  ***

*********************************************************** 
ซื้อแยกรวม  420 บาท  ถ้าซื้อเหมารวม 6 เล่ม  คิด  250 บาท (เฉลี่ยเล่มล่ะ 42 บาท)!!!
*********************************************************** 

!!! หนังสือด้านคอมพิวเตอร์  รายการดังนี้  (หนังสือจริงทุกเล่ม)!!!

1. "คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาซี C++"
ราคา 165 บาท จำนวน 513 หน้า ปีที่พิมพ์ 2539
โดย ธนัท ชัยยุทธ จาก สยามคอมพิวเตอร์
จุดเด่น ใช้งานบนระบบ Dos ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมใช้งานคำสั่งเยอะและมีโฟร์ชาร์ตประกอบอธิบายโปรแกรมอีกด้วย
อ่านเข้าใจง่าย แบบฝึกหัดเยอะ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนมาก ๆ
*** ขายลดราคา 60 บาท  ***

2. "ภาษา C"
ราคา 100 บาท จำนวน 190 หน้า ปีที่พิมพ์ ไม่ระบุ
โดย ประสิทธิ์ วิทยธีราภรณ์ จาก ฟิสิกส์เซนเตอร์
จุดเด่น ใช้งานบนระบบ Dos เน้นอธิบายคำสั่งและวิธีการทำงานของคำสั่ง เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ ค่อนข้างเป็นวิชาการ
*** ขายลดราคา 40 บาท  ***

3. "โครงสร้างข้อมูล และ อัลกอริทึม"
ราคา 135 บาท จำนวน 214 หน้า ปีที่พิมพ์ 2533
โดย ประกาศิต ชาติบุรุษ และ อาทิตย์ จิตต์จุฬานนท์ จาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น เป็นวิชาการเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อธิบายด้วยภาษา C พร้อมตัวอย่างใช้งานได้จริง
*** ขายลดราคา 60 บาท  ***

4. "การประยุกต์ใช้งานภาษาซี"
ราคา 287 บาท จำนวน 609 หน้า ปีที่พิมพ์ 2536
โดย เออร์เบิร์ต ชิลต์ เรียบเรียงโดยทีมงานจาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น สำหรับใช้งานบนระบบ Dos ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมใช้งานจริง การเขียนเกมส์ การสื่อสาร กราฟฟิคขั้นสูง
*** ขายลดราคา 90 บาท  ***

5. "เรียนรู้ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 มิติ ด้วยภาษา C"
ราคา 220 บาท จำนวน 310 หน้า ปีที่พิมพ์ 2537
โดย สมพัฒน์ รุ่งตะวันเรืองศรี ม.สงขลานครินทร์ จาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น เล่มนี้ค่อนข้างหายาก ในระบบ Dos เน้นกราฟฟิค 2 มิติโดยเฉพาะ เช่น การสร้างภาพรูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ
การหมุนภาพ การทำเกมส์ 2 มิติ ศึกษาวิธีเขียนโปรแกรมไปดัดแปลงกับภาษาซีบนวินโดวส์ได้
*** ขายลดราคา 90 บาท  ***

6. "การเขียนโปรแกรมกราฟฟิคด้วยภาษา C"
ราคา 280 บาท จำนวน 230 หน้า ปีที่พิมพ์ ไม่ระบุ
โดย อ.ยงยศ แย้มพวง (ผลงานอันดับ 34) ไม่มีสังกัดสำนักพิมพ์
จุดเด่น เล่มนี้หายากเพราะเป็นผลงานส่วนตัวของ อ.ยงยศ สั่งซื้อทางไปรษณีย์เป็นหลัก เก่าพอควรใช้ในระบบ Dos
เอาไว้ศึกษาการเขียนกราฟฟิค การทำกราฟข้อมูลแบบต่าง ๆ ในงานเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนเกมส์
ศึกษาวิธีเขียนโปรแกรมไปดัดแปลงกับภาษาซีบนวินโดวส์ได้
*** ขายลดราคา 50 บาท  ***

7. "เทคนิคการจัดการ แอดวานซ์ดอส ด้วยภาษา C"
ราคา 340 บาท จำนวน 477 หน้า ปีที่พิมพ์ 2538
โดย The'C' Odyssey ADVANCED DOS เรียบเรียงโดยทีมงานจาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น เล่มนี้ค่อนข้างหายาก ในระบบ Dos เน้นเจาะลึกในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเขียนไวรัสด้วยภาษาซี การควบคุมฮาร์ดแวร์
การจัดการหน่วยความจำ เหมาะสำหรับแฮกเกอร์หรือโปรแกรมเมอร์ขั้นกลางถึงขั้นสูง
*** ขายลดราคา 150 บาท  ***

8. "แนะนำภาษา Pascal โดย Turbo Pascal"
ราคา 120 บาท จำนวน 320 หน้า ปีที่พิมพ์ 2532
โดย ชัชวาล ยนต์หงส์ จาก โอเดียนสโตร์
จุดเด่น เล่มนี้หายากมาก ใช้ในระบบ Dos ตัวอย่างการเขียนกราฟฟิคอย่างยาก เช่น การแปลงรูป การหมุนรูป การทำกราฟ
การสร้างรูปสามมิติตามสมการคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่มีในหนังสือ Pascal ทั่วไป อธิบายสั้นเน้นตัวอย่างโปรแกรมใช้งานได้จริง
มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยด้วย
*** ขายลดราคา 60 บาท  ***

9. "การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น"
ราคา 98 บาท จำนวน 475 หน้า ปีที่พิมพ์ 2533
โดย ธนัช ชัยยุทธ และ กณพ แก้วพิชัย จาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น เหมาะสำหรับการเรียนการสอน ๆ ตัวอย่างและแบบฝึกหัดเยอะมาก
ค่อนข้างเก่าพอสมควร เหมาะสำหรับการเรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมเป็นขั้นเป็นตอนจากง่ายไปยากอย่างเป็นระบบ
*** ขายลดราคา 40 บาท  ***

10. "เจาะระบบถอดรหัส How to hack"
ราคา 180 บาท จำนวน 239 หน้า ปีที่พิมพ์ 2542
โดย ทศพล กนกนุวัตร์ จาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น เป็นหนังสือเกี่ยวกับแฮกเกอร์ในยุคแรก ๆ แนะนำเวปไซต์แฮกเกอร์ เหมาะสำหรับผู้เรียนรู้เริ่มต้นและความเป็นมา
*** ขายลดราคา 50 บาท  ***

11. "เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ IBM PC"
ราคา 130 บาท จำนวน 335 หน้า ปีที่พิมพ์ 2537
โดย ยืน ภู่วรวรรณ จาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น เป็นตำราคลาสสิกของฮาร์ดแวร์ตั้งแต่รุ่น XT , AT ขึ้นมาโดยอาจารย์ ยืน ที่รู้จักกันดีในวงการอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
*** ขายลดราคา 50 บาท  ***

12. "เข้าใจการทำงาน IBM PC Inside the IBM PC and PS/2"
ราคา 150 บาท จำนวน 264 หน้า ปีที่พิมพ์ 2534
โดย Peter Norton เรียบเรียงโดยทีมงานจาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ความเป็นมาของระบบคอมพิวเตอร์จากเจ้าพ่อคอมพิวเตอร์ Peter Norton
เป็นตำราคลาสสิกของคอมพิวเตอร์ทีเดียว อธิบายโครงสร้างที่มานับแต่รุ่นแรก ทุกส่วน และตัวอย่างโปรแกรมแอสแซมบลีติดต่อควบคุม
*** ขายลดราคา 60 บาท  ***

13. "การอินเทอร์เฟส IBM/PC"
ราคา 150 บาท จำนวน 270 หน้า ปีที่พิมพ์ 2536
โดย ธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์ และ ทินกร ดุ๊ก (เทคโนฯลาดกระบัง)จาก ฟิสิกส์เซนเตอร์
จุดเด่น เป็นตำราวิชาการ เนื้อหาแน่นเน้นบรรยายรายละเอียด เหมาะสำหรับเป็นคู่มือหรือหนังสือเรียน
*** ขายลดราคา 60 บาท  ***

14. "กลวิธีการโปรแกรม ดอสแบตช์ไฟล์"
ราคา 330 บาท จำนวน 285 หน้า ปีที่พิมพ์ 2536
โดย Neil J.Rubenking เรียบเรียงโดยทีมงานจาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น เล่มนี้หายากมาก สำหรับผู้ต้องการเชี่ยวชาญ bat file ในระบบ Dos โดยเฉพาะมีถึงขั้นสูง
เช่น เกมส์ การแกะโค้ดข้อมูล การจัดการไฟล์แบบต่าง ๆ การจัดการระบบบูตแบบต่าง ๆ
*** ขายลดราคา 150 บาท  ***

15. "เทคนิคการจัดการหน่วยความจำ สำหรับ MS-Dos 6.2"
ราคา 215 บาท จำนวน 268 หน้า ปีที่พิมพ์ 2537
โดย แดน กูคิน เรียบเรียงโดย ปิติ สุคนธสุโรจน์ จาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น เล่มนี้หายาก สำหรับผู้ต้องการศึกษา bat file และการทำงานของหน่วยความจำในระบบ Dos
เป็นตำราคลาสสิก อธิบายเกี่ยวกับหน่วยความจำตั้งแต่รุ่นแรก การทำงาน การวิเคราะห์ การแก้ไข และตัวอย่างโปรแกรมแอสแซมบลี
*** ขายลดราคา 80 บาท  ***

16. "คู่มือชุบชีวิตฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูล"
ราคา 480 บาท จำนวน 455 หน้า ปีที่พิมพ์ 2537
โดย Mark Minasi เรียบเรียงโดยทีมงานจาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น เล่มนี้หายากมาก ในระบบ Dos อธิบายเจาะลึกโครงสร้างฮาร์ดดิสก์และการเขียนโปรแกรมแอสเซมบลีกู้ข้อมูล แก้ไวรัสฮาร์ดดิสก์
เหมาะสำหรับผู้ต้องการรู้ลึก รู้จริงในขั้นสูงเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์
*** ขายลดราคา 180 บาท  ***

17. "ทฤษฎีและการประยุกต์ ไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80"
ราคา 77 บาท จำนวน 235 หน้า ปีที่พิมพ์ 2536
โดย ยืน ภู่วรวรรณ จาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น เป็นตำราคลาสสิกของ z-80 โดยอาจารย์ ยืน อ่านง่าย เข้าใจง่าย เนื้อหาแน่น เหมาะเป็นคู่มือพกพา
*** ขายลดราคา 40 บาท  ***

18. "การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล 8051"
ราคา 110 บาท จำนวน 180 หน้า ปีที่พิมพ์ 2537
โดย สุนทร วิทูสุรพจน์ จาก ซีเอ๊ดยูเคชั่น
จุดเด่น ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมใช้งานคำสั่งและมีโฟร์ชาร์ตประกอบอธิบายด้วย อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเป็นคู่มือพกพา
*** ขายลดราคา 50 บาท  ***

19. "การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51"
ราคา 250 บาท จำนวน 217 หน้า ปีที่พิมพ์ 2537
โดย ผศ.สมยศ จุณณะปิยะ จาก วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนฯลาดกระบัง
จุดเด่น เน้นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมใช้งานคำสั่งและวงจรประยุกต์ใช้งาน เป็นหนังสือเรียนของเทคโนฯลาดกระบัง อ่านเข้าใจง่าย
*** ขายลดราคา 70 บาท  ***

***********************************************************
ซื้อแยกรวม  1,430 บาท  ถ้าซื้อเหมารวม 19 เล่ม  คิด  700 บาท  (เฉลี่ยเล่มล่ะ 37 บาท) !!!
***********************************************************

*********************************************************** 
ติดต่อสั่งซื้อที่คุณพรอนันต์  0890536655 , 0868153578 
โอนเงินมาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเสรีเซ็นเตอร์ เลขที่ 175-212756-0
ส่งอีเมล์ที่ coinbkk@gmail.com แจ้งชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์

สินค้าอื่น ๆ ดูที่
http://www.kp-decoration.com/sale.htm
***********************************************************ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-08-01 13:32:37 ( IP ADDRESS : 118.172.248.4 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-08-01 13:32:37

สนใจติดต่อ

คุณ : 0890536655 , 0868153578
อี-เมล์ : coinbkk@gmail.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2021 Be2Hand.com All rights reserved.