ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

Preventive Maintenance System

โปรแกรมระบบบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  (Service Management System)

Service Management System เป็นอีกหนึ่ง Solution ที่ทาง SEG  นำเสนอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในระบบการแจ้งซ่อมภายในอาคาร หรือนอกสถานที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจบริการ  หรืออาคารสำนักงานให้เช่าต่างๆ เมื่อลูกค้าหรือผู้เช่าเกิดปัญหา ไม่ว่าจะหลอดไฟเสีย , ท่อประปาแตก , แอร์ไม่ทำงาน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าหรือผู้เช่าของคุณเกิดความไม่พอใจ  แต่ถ้าได้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วแล้วจะช่วยให้ความคิดในแง่ลบของผู้เช่าหรือลูกค้าลดลงได้  Service Management System มี  ระบบการแจ้งซ่อม ที่รวดเร็วไปยังช่างผู้รับผิดชอบ คุณสามารถแจ้งกลับไปยังลูกค้าหรือผู้เช่าเพื่อบอกว่าอีกกี่นาทีจะมีช่างคนไหนเข้าไปทำการแก้ไขปัญหาให้  ใช้เวลานานเท่าไหร่  มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

Service Management System ยังช่วยให้หัวหน้างานกระจ่ายงานไปยังช่างซ่อมได้อย่างรวดเร็วแบบ Real Time  , รับรู้ได้ว่ามีช่างกี่คนที่เข้างานในเวลานี้ , สามารถตรวจสอบสถานะงานซ่อมที่มีทั้งหมด ,ผู้ที่รับผิดชอบ , ค่าใช้จ่าย, ออก Bill เก็บเงิน , เวลาที่ใช้ในการทำงาน , สาเหตุที่งานไม่เสร็จตามเวลาที่แจ้ง , ออกเอกสารเรียกเก็บเงินจากลูกค้า , อุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment),  และมีรายงายการวิเคราะห์การทำงาน  เพื่ออประโยชน์ในการวางแผนและปรับปรุงการบริการต่อไป

Service Management System ช่วยให้ธุรกิจด้านบริการ (Services)  , โรงแรม (Hotel ) , โรงพยาบาล (Hospital), อาคารให้เช่า ( Building for Rent ) , ห้างสรรพสินค้า (Department Store ) ร้านค้าที่มีหลายสาขาและอีกหลากหลายธุรกิจ  ที่  Service Management System จะช่วยให้งานซ่อมบำรุงเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการของคุณ อีกทั้งลูกค้าไม่ต้องซื้อ License Software แต่อย่างใด ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคือการลดภาระการลงทุนด้านไอทีทั้งค่าใช้จ่ายด้าน License Software ,Server , Infrastructures ตลอดจนการติดตั้งและดูแลระบบ เนื่องจากสามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ทันทีในลักษณะ On Demand

 

คุณสมบัติโปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์

 • สะดวกรวเร็วในการใช้งานท่านทุกทีทุกเวลาเพียงแค่มี Internet เท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง รวมถึงประหยัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
 • โปรแกรมแกรมจะแสดงสถานะงานทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบในรูปของ Dashboard เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และติดตามการทำงานของพนักงาน
 • ช่วยวิเคาระห์ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน
 • สามารถกำหนด Permission ในการทำงานของแต่ละ User เพื่อสะดวกในส่วนการบริหารและกำหนดสิทธิ์ในการทำงานแต่ละส่วนของแต่ละ User
 • มีการเก็บ Log การทำงานของแต่ละ User เพื่อตรวจสอบทุกกิจกรรมที่แต่ละ User กระทำในโปรแกรม
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทำงานได้ตามต้องการ เช่น การแจ้งเตือน , การกำหนดวันเลื่อนวันทำงานในกรณีตรงกับวันหยุด เป็นต้น
 • สามารถกำหนด Workflow ลำดับขั้นตอนในการทำงานได้หลากหลายรูปแบบตามต้องการ
 • โปรแกรมสามารถปรับใช้ได้กับงานซ่อมบำรุงหรืองานบริการหลากหลายรูปแบบ ไม่เฉพาะแค่งานบริหารภายในอาคารเท่านั้น เช่น ใช้งานส่วนงานแจ้งซ่อมของแผนกไอที , งานบรับเรื่องร้องเรียนบริการหลังการขาย , งานใช้ภายในอาคารของบริษัทเอง หรือ งานภายในอาคารของลูกค้า
 • ผู้บริหารหรือหัวหน้างานสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการทำงานของแต่ละ User ได้แบบ Real time
 • ผู้ใช้งานโปรแกรมแต่ละ User จะมีหน้างานของตัวเพื่อง่ายและสวกในการใช้งาน
 • โปรแกรมสามารถทำการออกใบ Work Order เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปดำเนินการได้ โดยสามารถระบุ อะไหล่ที่จำเป็น , ระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานในการทำงาน, ค่าใช้จ่ายและช่างที่รับผิดชอบในการทำงานได้แยกตามเครื่องจักร หรือ โดยรวมหลายเครื่องจักรใน work order เดียวได้ตามที่กำหนด
 • สามารถทำการตรวจสอบสถานะของตารางการทำงานซ่อมบำรุงได้ทันที ว่ามีงานค้าง / ช้า / เร็วกว่าตาราง การทำงานที่กำหนดไว้หรือไม่
 • สามารถแจ้งสถานะเมื่องานเสร็จ งานค้างและงานไม่เสร็จ และเหตุผลที่ไม่เสร็จได้
 • สามารถใช้สัญลักษณ์สีแจ้งเตือนเมื่องานเลยระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารง่ายต่อการตรวจสอบ
 • สามารถเก็บประวัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าใช้ระยะเวลาในการทำงานเท่าไรตรงตามมาตรฐานหรือไม่, อะไหล่ / อุปกรณ์ที่ใช้จริง, รวมถึงข้อเสนอแนะ/ ปัญหาจากการทำงานนั้นๆได้พร้อมทั้งสามารถแทรกรูปภาพ ประกอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในครั้งต่อไป
 • ระบบการบริหารการบำรุงรักษา ( Preventive Maintenance System : P.M. - สร้างแผนงานบำรุงรักษา (P.M. Create) - กำหนดแผน (วัน/สัปดาห์/เดือน/ปี) - กำหนดวันทำงาน - กำหนดคน - กำหนดเวลาการทำงาน - กำหนดการเปลี่ยนอะไหล่
 • สามารถจ่ายงานตามแผนการที่วางไว้ล่วงหน้าได้โดยอัตโนมัติ หรือแบบ Manual
 • สามารถเรียกดูสถานะและติดตามงานซ่อมทั้งแบบแจ้งซ่อมรายวันและแบบ PM ตั้งแต่เปิดใบงานจนกระทั่งปิดใบงานได้ทุกช่วงเวลา
 • สามารถทำการย้ายหรือเลื่อนแผนวันทำงานของแต่ละ User ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากปฏิทินการทำงาน และสามารถตรวจสอบตางรางการทำงานในรูปแบบของปฏิทิน รายเดือน, รายสัปดาห์ และ รายวัน ได้
 • มี Search Function เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
 • สามารถเรียกใบงานที่ปิดไปแล้วกลับมาทำใหม่ได้อีกครั้ง หากงานนั้นยังไม่เรีบร้อยหรือมีกรณีลูกค้าร้องเรียนเข้ามาใหม่
 • สามารถกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน, อะไหล่ที่ต้องใช้, ค่าบริการในงานนั้น , บริษัทที่รับผิดชอบงาน หรือตรวจสอบต้นทุนในการทำงานเบื้องต้นได้ และสามารถทำสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละงานได้
 • สามารถเก็บประวัติและ ข้อมูลการทำงานของช่างเพื่อวัดประสิทธิภาพระหว่างเวลามาตรฐานกับเวลาที่ใช้ ในการทำงานจริง และสามารถสรุปจำนวนชั่วโมงการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้
 • สามารถกำหนดการแจ้งเตือนความจำล่วงหน้าก่อนถึงวันทำงานจริงได้
 • สามารถพัฒนาระบบแจ้งเตือนการแจ้งงานซ้ำซ้อน โดยลูกค้าสามารถระบุเงื่อนไขได้ว่าจะให้จับเงื่อนไขตัวใดที่จะถือว่าสิ่งที่ แจ้งเข้ามาใหม่ซ้ำกับงานเดิมที่มีได้ด้วยตัวเอง
 • มีการเก็บประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรรายเครื่อง และสามารถเรียกดูประวัติการซ่อมได้ย้อยหลังเปรียบเทียบเป็นแบบรายปี ,รายเดือน , รายสัปดาห์ หรือรายวัน
 • มีการตัดสต็อกอัตโนมัติเมื่อเบิกอุปกรณ์ไปใช้ในการทำงานและแจ้งเตือนเมื่อสินค้านั้นต่ำกว่าสต็อกที่กำหนด
 • สามารถออก PO เพื่อทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ได้
 • สามารถ Export file ได้หลายลักษณะ เช่น Excel file
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการเพื่อทำการออกรายงานด้วยตัวของท่านเอง
 • สามารถกำหนดโลเคชั่นได้ไม่จำกัด (Multipal Location per Customer )
 • 1 ใบแจ้งซ่อมสามารถทำได้หลายงาน (Multipal task in one work order)
 • แต่ละงานสามารถเลือกช่าง, อุปกรณ์ หรือบริษัทเอ้าซอส ได้ไม่จำกัด

 

 

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seg.co.th/th//solutions/equipment-maintenance.html

หรือติดต่อเรา sales@seg.co.th

SEG IT Services Co., Ltd.

1112/124 Sukhumvit soi Plus 1,

Sukhumvit Road, Prakanong, Klongtoey

Bangkok 10110

Tel : +(66) 2-381-9073-4  Fax : +(66) 2-713-6800

Website : http://www.seg.co.th/th/

 ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2016-06-21 22:51:03 ( IP ADDRESS : 171.96.229.66 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2011-08-21 12:17:40

สนใจติดต่อ

คุณ : SEG IT Services
อี-เมล์ : sales@seg.co.th
โทรศัพท์ : 02-381-9073
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-330-7468
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.