รับซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รับซื้อเฟอร์นิเจอร์ รับซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสอง

หน้าร้าน วิธีการชำระเงิน แจ้งการชำระเงิน สินค้าในรถเข็น บทความ คำถามที่ถามบ่อย ติดต่อเรา
สถิติร้านค้า
เปิดร้านเมื่อ : 09/09/2012
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/09/2018
จำนวนครั้งที่ชม : 25762
จำนวนสินค้าในร้าน :

หมวดสินค้า
บริการของร้าน
หน้าร้าน ข่าวสาร เว็บบอร์ด เอกสารสำคัญของร้านค้า คำถามที่พบบ่อย บทความน่าสนใจ วิธีการชำระเงิน แจ้งการชำระเงิน ติดต่อเรา
รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม เช่า VPS

อ่านบทความ / ข่าว เรื่อง : มาตรฐานวิชาชีพเรื่องที่ 8
ผู้โพส : TUKBUY
วันที่แสดงข่าว : 2013-03-03
วันที่ / เวลาที่โพสข่าว : 2013-03-03 17:15:08
หัวข้อข่าว : มาตรฐานวิชาชีพเรื่องที่ 8
เนื้อหาของข่าว :

มาตรฐานวิชาชีพเรื่องที่ 8

สมมุติฐาน เงื่อนไข และข้อจำกัดในการประเมิน

 

ในการกำหนดสมมุติฐาน เงื่อนไข และข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าเครื่องจักรตามมาตรฐานในส่วนนี้ผู้ประเมินต้องทำความเข้าใจและทำความตกลงกับลูกค้าผู้รับบริการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนองานและการตอบรับคำสั่งว่าจ้างงานโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

8.1 ผู้ประเมินต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการกำหนดสมมุติฐาน โดยสมมุติฐานต้องสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้

8.2 ในกรณีที่ลูกค้าผู้รับบริการต้องการให้มีการตั้งสมมุติฐานสำหรับการประเมิน ผู้ประเมินต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากสมมุติฐานพิเศษ หมายถึง สมมุติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเครื่องจักรที่ไม่ได้อยู่ในสภาพการใช้งานตามปกติ

8.3 หากมีการตั้งสมมุติฐาน ผู้ประเมินต้องระบุสมมุติฐานดังกล่าวในรายงานการประเมิน

8.4 ในการตั้งสมมุติฐานที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของเครื่องจักรที่ประเมิน ผู้ประเมินต้องเปิดเผยและบรรยายในรายงานการประเมินถึงสมมุติฐานนั้น รวมทั้งต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการกำหนดสมมุติฐานดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่บรรยายถึงผลการประเมิน

8.5 ผู้ประเมินอาจกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการประเมินดังต่อไปนี้ในรายงานการประเมินได้

8.5.1 มูลค่าตลาดที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินต้องใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินเท่านั้น ผู้ประเมินไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลการนำรายงานการประเมินดังกล่าวไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้

8.5.2 ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการประเมินไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีหรือไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูล ผู้ประเมินควรระบุแหล่งข้อมูลไว้ในรายงาน หรือถ้าไม่มีแหล่งข้อมูลก็ให้ระบุว่าไม่มีแหล่งข้อมูล แต่ทั้งสองกรณีต่างก็เป็นข้อมูลที่ผู้ประเมินรวบรวมและตรวจสอบแล้วและเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

8.5.3 ผู้ประเมินไม่ได้ทำการตรวจสอบสิทธิการเป็นเจ้าของหรือภาระทางกฎหมายของเครื่องจักรที่ทำการประเมิน โดยถือว่าเอกสารที่ได้รับจากเจ้าของหรือผู้ว่าจ้างนั้นถูกต้อง

8.5.4 ผู้ประเมินต้องระบุวันที่ที่ทำการประเมินเพื่อที่จะกำหนดถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินที่ใช้ในการพิจารณาศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจตลอดจนถึงการหักค่าเสื่อมราคา

ที่มา: สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์กิจเจริญ
สำนักงาน 135/1 หมู่ที่ 1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

บริการ รับซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รับซื้อเฟอร์นิเจอร์

ติดต่อ คุณปพนวัตน์ โทร. 081-844-5356

http://www.tukbuy.com

E-Mail : tukbuy@gmail.com


ข้อความสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการคัดลอก รูปภาพ ดัดแปลง เลียนแบบ ข้อความบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆทั้งสิ้น