บ้านสวนจงเพียร จำหน่ายผลิตผลและกิ่งพันธุ์

หน้าร้าน วิธีการชำระเงิน แจ้งการชำระเงิน สินค้าในรถเข็น บทความ คำถามที่ถามบ่อย ติดต่อเรา
สถิติร้านค้า
เปิดร้านเมื่อ : 28/07/2007
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/11/2007
จำนวนครั้งที่ชม : 130701
จำนวนสินค้าในร้าน : 17

หมวดสินค้า
กิ่งพันธุ์ไม้ประดับ (2)กิ่งพันธุ์ไม้ผล (14)พืชสมุนไพร (1)
บริการของร้าน
หน้าร้าน ข่าวสาร เว็บบอร์ด เอกสารสำคัญของร้านค้า คำถามที่พบบ่อย บทความน่าสนใจ วิธีการชำระเงิน แจ้งการชำระเงิน ติดต่อเรา
รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม เช่า VPS

อ่านบทความ / ข่าว เรื่อง : มะม่วง
ผู้โพส : อินทิรา
วันที่แสดงข่าว : 2007-08-15
วันที่ / เวลาที่โพสข่าว : 2007-08-15 07:25:23
หัวข้อข่าว : มะม่วง
เนื้อหาของข่าว :
พันธุ์พืชหรือเชื้อพันธุ์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงพันธุ์และผสมพันธุ์ให้ได้พันธุ์ที่ดีโดยให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ ต้านทานโรคและศัตรูพืช ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ปัจจุบันพันธุ์พืชหรือเชื้อพันธุ์พืชตามธรรมชาติ ได้ถูกทำลายลงจนใกล้จะสูญพันธุ์โดยกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การบุกรุกทำลายป่าเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพ การขยายแหล่งที่อยู่อาศัย การสร้างเขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังถูกทำลายโดยภัยทางธรรมชาติ เช่น ความแห้งแล้ง ความหนาวเย็น น้ำท่วม ไฟป่า เป็นต้น นักวิชาการด้านพันธุ์พืช นักอนุรักษ์ธรรมชาติได้ตระหนักถึงความสูงหายของพันธุ์พืช ซึ่งถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ จึงได้รณรงค์ให้มีการร่วมมือกันอนุรักษ์พันธุ์พืชตามธรรมชาติให้คงอยู่สภาพเดิม ส่วนนักพัฒนาพันธุ์พืชก็ได้ทำการสำรวจ รวบรวมและนำเทคนิคใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์พืชและข้อมูลทางด้านเชื้อพันธุ์ เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์และผสมพันธุ์ให้ได้พันธุ์พืชที่ดีให้ผลผลิตสูงคุณภาพดี
                มะม่วงเป็นไม้ผลปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ทำให้เกษตรกรนิยมปลูกกันทั่วทุกภาคของประเทศ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 2 ล้านไร่ แต่เดิมเกษตรกรขยายพันธุ์มะม่วงโดยการเพาะเมล็ดจึงก่อให้เกิดความหลากหลายของสายพันธุ์ มีการกระจายของสายพันธุ์ที่แตกต่างไปจากต้นแม่ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ต่อไปในอนาคต จากการสำรวจและรวบรวมของ นางสาวศิวพร จินตวงศ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2541 สามารถรวมพันธุ์มะม่วงจากทั่วประเทศและปลูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุพรรณบุรี มีการรายงานของพันธุ์มะม่วงที่สำรวจพบในประเทศไทยไว้ประมาณ 151 สายพันธุ์ บางสายพันธุ์มีลักษณะคล้ายกัน บางพันธุ์มีลักษณะแตกต่างกัน บางสายพันธุ์อาจจะมีชื่อเรียกหลายชื่อแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นแหล่งปลูก จากการที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันก็เป็นสาเหตูแห่งความสับสนในการสำรวจและรวบรวมข้อมูล (ศิวพร ; 2534 และ 2539) จึงได้เริ่มศึกษาสักษณะประจำพันธุ์ตามหลักเกณฑ์ของ IPGRI ของมะม่วงที่รวบรวมไว้ ดังกล่าว ต่อมาได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะภายนอกพบว่ามีบางลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จึงได้จัดแบ่งกลุ่มมะม่วงพันธุ์ต่างๆ โดยศึกษาจากลักษณะทรงพุ่มต้น ใบ ช่อดอก และผล โดยใช้ลักษณะใบและทรงผลเป็นหลัก และหลักษณะอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถจำแนกกลุ่มได้เป็น 8 กลุ่มดังต่อไปนี้
  1. กลุ่มแก้ว
  2. กลุ่มเขียวเสวย
  3. กลุ่มน้ำดอกไม้
  4. กลุ่มหนังกลางวัน
  5. กลุ่มอกร่อง
  6. กลุ่มพราหมณ์
  7. กลุ่มผลกลม
  8. เบ็ดเตล็ด

 

     กลุ่มแก้ว

กลุ่มแก้ว มีลักษณะ
     ทรงผล(fruit shape) รูปไข่(obovate)
     ลักษณะทรงใบ(leaf shape) ป้อมโคนใบ(lanecolate)
     ลักษณะปลายใบ(leaf apex) สอบเรียว(attenuate)
     ลักษณะฐานใบ(leaf base) แหลม(acute)
     ลักษณะขอบใบ(leaf margin) เรียบ(entire)

รายชื่อมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกอยู่ในกลุ่มแก้ว

1. แก้วขาว 2.แก้วเขียว 3. แก้วจุก
4. หนองแซง 5. มันแห้ว 6. บานเย็น
7. อ่อนมัน 8. แมวเซา 9. บานขาว

 กลุ่มเขียวเสวย

กลุ่มเขียวเสวย มีลักษณะ
     ทรงผล(fruit shape) ขอบขนาน(oblong)
     ลักษณะทรงใบ(leaf shape) ขอบขนาน(oblong)
     ลักษณะปลายใบ(leaf apex) สอบเรียว(attenuate)
     ลักษณะฐานใบ(leaf base) สอบเรียว(attenuate)
     ลักษณะขอบใบ(leaf margin) เรียบ(entire)

รายชื่อมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกอยู่ในกลุ่มแก้ว

  1. เขียวเสวย 2. ทองดำ 3. ลิ้นงูเห่า 4. ฟ้าลั้น
  5. ขุนทิพย์ 6. รจนา 7. มันบ้านลาด 8. ศาลายา
  9. ไขตึก 10. เขียวรจนา 11. กระแตลืมรัง 12. มันสะเด็ด
  13. สังขยา 14. ยายกล่ำ 15. หมอนทอง  

 กลุ่มน้ำดอกไม้

กลุ่มน้ำดอกไม้ มีลักษณะ
     ทรงผล(fruit shape) ทรงรี(elliptical)
     ลักษณะทรงใบ(leaf shape) ทรงรี(elliptical)
     ลักษณะปลายใบ(leaf apex) เรียวแหลม(acuminate)
     ลักษณะฐานใบ(leaf base) เรียวแหลม(acute)
     ลักษณะขอบใบ(leaf margin) คลื่น(undulate)

รายชื่อมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกอยู่ในกลุ่มแก้ว

1. น้ำดอกไม้ 2. น้ำดอกไม้ทวาย 3. น้ำดอกไม้สีทอง 4. น้ำดอกไม้เบอร์ 4
5. น้ำดอกไม้เบอร์ 5 6. คอนกแก้ว 7. ล่า 8. หงษ์ทอง
9. สาวน้อยลืมผัว 10. เมล็ดนิ่ม 11. มะลิลา 12. เจ้าพระยา


     กลุ่มหนังกลางวัน

กลุ่มหนังกลางวัน มีลักษณะ
     ทรงผล(fruit shape) ทรงกระบอก(cylindrical)
     ลักษณะทรงใบ(leaf shape) ขอบขนาน(oblong)
     ลักษณะปลายใบ(leaf apex) สอบเรียว(attennuate)
     ลักษณะขอบใบ(leaf margin) เรียบ(entire)

รายชื่อมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกอยู่ในกลุ่มแก้ว

1. หนังกลางวัน 2. งาแดง 3. งาเขียว 4. งาดาบ
5. งาขาวหรืองาหม่นยาว 6. งาขาวหรืองาหม่นสั้น 7. งาช้าง 8. งาท้องเรือ
9. งาเพชรบูรณ์(สามใบแขน) 10. แก้วลืมคอน 11. แก้วลืมรัง 12. ทองปลายแขน
13.ผ้าขี้ริ้วห่อทอง 14.เล็บมือนาง 15.นวลจันทร์ 16.น้ำตาลปลายกระบอก


   กลุ่มอกร่อง

กลุ่มอกร่อง มีลักษณะ
     ทรงผล(fruit shape) ทรงรี(elliptical)
     ลักษณะทรงใบ(leaf shape) ป้อมโคนใบ(lanceolate)
     ลักษณะปลายใบ(leaf apex) เรียวแหลม(acuminate)
     ลักษณะฐานใบ(leak base) แหลม(acute)
     ลักษณะขอบใบ(leaf margin) เรียบ(entire)

รายชื่อมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกอยู่ในกลุ่มแก้ว

1. อกร่องเขียว 2. อกร่องทอง 3. อกร่องขาว 4. อกร่องมัน
5. ทองแดง 6. ทองขาว 7. ทองขาวยาว 8. ทองขาวกลม
9. แห้วหลวงอิงค์ 10. หงสาวดี 11. การะเกด 12. พิมพ์แสนมัน
13.สวนทิพย์ 14.ทองไม่รู้วาย 15.แสงทอง 16.แตงกวา
17. แห้ว 18.มันทวาย 19.พรวนขอ 20. ตับเป็ด
21. แฟบ 22. กำปั่น 23. ระเด่นขาว 24. ขี้ทุบ
25. นวลแตง 26. แก้มแดง 27. ลูกโยนพระอินทร์ 28. สามฤดู
29. ขี้ใต้ 30. มันทองเอก 31. แรด 32. เจ้าคุณทิพย์
33. ตะเพียนทอง 34. สามปี 35. พิมเสนเปรี้ยว 36. พญาลืมเฝ้า
37. ระเด่นเขียว 38. อกร่องกะทิ 39. มันอยุธยา 40. กล้วย
41. ขอช้าง 42. หอระฆัง 43. มันค่อม 44.ตาเตะหลาน
45. ค้างคาวลืมรัง 46. ขายตึก 47. เลื้อย 48.ทูลถวาย
49. เทพนิมิตร 50. เจ้าเสวย 51. เกล็ด 52. แก้วสามปี
53. งาแบบตลับนาค 54. เขียวสะอาด 55. แก้วเขียว 56. กระสวย
57. ช้างขายตึก 58. มณโฑ 59. มันเมืองสิงห์ 60. เขียวภูเก็ต
61. รจนา 62. พัดน้ำผึ้ง 63.ทองประกายแสด 64. สาวน้อยกระทืบหอ


   กลุ่มพราหมณ์

กลุ่มพราหมณ์ มีลักษณะ
     ทรงผล(fruit shape) รูปไข่(ovate)
     ลักษณะทรงใบ(leaf shape) ป้อมกลางใบ(elliptical)
     ลักษณะปลายใบ(leaf apex) เรียวแหลม(acuminate)
     ลักษณะฐานใบ(leak base) แหลม(acute)
     ลักษณะขอบใบ(leaf margin) เรียบ(entire)

รายชื่อมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกอยู่ในกลุ่มแก้ว

1. พราหมณ์เนื้อเหลือง 2. พราหมณ์เนื้อแดง 3. พราหมณ์ก้นขอ 4. มะปราง
5. นกกระจิบ 6. เบา 7. กระล่อนทอง 8. ทองหยด
9. คำ 10. ทองทวาย 11. เทพรส 12. หินทอง


     กลุ่มผลกลม

กลุ่มผลกลม มีลักษณะ
     ทรงผล(fruit shape) ทรงกลม(roundish)
     ลักษณะทรงใบ(leaf shape) ป้อมกลางใบ(elliptical)
     ลักษณะปลายใบ(leaf apex) สอบเรียว(attenuate)
     ลักษณะฐานใบ(leak base) แหลม(acute)
     ลักษณะขอบใบ(leaf margin) เรียบ(entire)

รายชื่อมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกอยู่ในกลุ่มแก้ว

1. อินทรชิต 2. ตลับนาค 3. ทุเรียน
5. น้ำตาลเตา 6. น้ำตาลทรายหนัก 7. หอยแครง
8. จันทร์เจ้าขา 9. น้ำตาลจีน 10. ตะพาบกลม

กลุ่มเบ็ดเตล็ด

    มีลักษณะ ทรงผล(fruit shape) หลายแบบไม่สามารถจัดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่นพันธุ์เงาะ มันทะลุฟ้า ส่วนลักษณะทรงใบ ลักษณะปลายใบ ลักษณะฐานใบ และลักษณะขอบใบ มีลักษณะไม่อยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจมีลักษณะกลุ่มหนึ่งปนกับลักษณะอีกกลุ่มหนึ่ง
    

รายชื่อมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกอยู่ในกลุ่มแก้ว

1. เงาะ 2. มันทะลุฟ้า 3. มะปราง
5. มาทัน 6. ไอ้ฮวบ 7. พระยาเสวย
8. มันหมู 10. กะลาแม