แสดงสินค้าทั้งหมดจากหมวด : เครื่องวัดความเข้มแสง
ลำดับรูปชื่อสินค้าราคา
1 View full-size image
เครื่องวัดค่าความเข้มแสง สำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ การปลูกพืชทั่วไปที่ต้อง ควบคุมความเข้มแสง รุ่น LX-1020B ราคา : 1,490 ฿
ค่าจัดส่ง : 50 ฿
2 View full-size image
เครื่องวัดความเข้มแสงสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเพาะชำ โรงเรือน ฯ ช่วงค่า 0-200,000 Lux หรือ FC ราคา : 1,950 ฿
ค่าจัดส่ง : 50 ฿