สมาชิก Verified ได้อะไรบ้าง

    คุณจะได้รับสัญลักษณ์ เพื่อยืนยันและเพิ่มความมั่นใจกับผู้ซื้อโดยจะต้องส่งเอกสารยืนยันกับทางเว็บไซต์ be2hand.com เพื่อรับสัญลักษณ์ ประกาศของคุณ และร้านค้าของคุณจะได้รับสัญลักษณ์ดังกล่าว
โปรโมชั่นพิเศษสมัครสมาชิกเพียง 1,000 บาท/ปี

สึ่งที่คุณจะได้รับหลังจากสมัครสมาชิก Verified จะสมัครสมาชิก Verify ต้องทำอย่างไร
  1. เตรียมข้อมูล USERNAME ที่คุณใช้งาน สำเนาบัตร ปชช. ของสมาชิกเอง (หากตรวจสอบว่าเป็นการปลอมแปลง หรือประกาศที่ ทางเว็บขอระงับการใช้งานและไม่คืนเงินสมาชิก)
  2. ส่งข้อมูลทั้งหมดมายัง sales@be2hand.com พร้อมระบุ Subject "สมัครสมาชิก Verify (USERNAME ที่คุณใช้งาน)"
  3. ระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
  4. หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชำระเงิน และการสมัครสมาชิก 1,000 บาท/ปี